Diskriminácia geneticky postihnutých nenarodených detí – pripomienkové konanie

Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje prijať novelu potratového zákona, ktorou chce upraviť možnosť umelého potratu geneticky postihnutých nenarodených detí až do 24. týždňa tehotenstva. Všeobecná lehota pre umelý potrat na žiadosť ženy je v § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva stanovená na 12 týždňov trvania tehotenstva. Zákonná ochrana geneticky postihnutých detí by tak bola oddialená o ďalších 12 týždňov, čo považujeme za diskrimináciu geneticky postihnutých nenarodených detí. Duch tohto zákona však nie je namierený len proti nenarodeným deťom, ale proti všetkým postihnutým občanom. Hovorí totiž, že diskriminácia na základe postihnutia je akceptovateľná.

Prosíme preto všetkých ľudí a organizácie, ktorým leží na srdci pomoc postihnutým ľuďom, aby sa zasadzovali za prijatie takého zákona, ktorý odmietne diskrimináciu nenarodených detí pre ich genetické postihnutie. Svoj nesúhlas s návrhom zákona môžete vyjadriť pridaním svojho podpisu pod zásadnú pripomienku Fóra života na tejto stránke.

Vaša podpora bude potrebná v rozporovom konaní s ministerstvom zdravotníctva.

S úctou,
Marek Michalčík
výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Zásadná pripomienka Fóra života

Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6. 5. 2008

Pripomienka: Materiál treba zmeniť tak, aby nediskriminoval nenarodené deti pre ich genetické postihnutie.

Preto navrhujeme, aby Čl. I novely zákona o umelom prerušení tehotenstva znel nasledovne:

Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. sa dopĺňa takto:

V § 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „Diskriminácia nenarodených detí z dôvodu genetického vývoja je neprípustná; pri geneticky chybnom vývoji plodu nemožno tehotenstvo prerušiť po uplynutí lehoty stanovenej v § 4.“

Táto pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:

 1. Materiál zavádza 24-týždňovú lehotu pre umelý potrat z dôvodu geneticky chybného vývoja plodu. Všeobecná lehota pre umelý potrat na žiadosť ženy je však v § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva stanovená na 12 týždňov trvania tehotenstva. Zákonná ochrana geneticky postihnutých detí by tak bola odopretá po dobu ďalších 12 týždňov, čím by došlo k diskriminácii nenarodených detí z dôvodu ich genetického postihnutia. Takúto zákonnú úpravu považujeme za neprijateľnú, a preto navrhujeme, aby diskriminačná 24-týždňová lehota bola z materiálu odstránená. Z dôvodu zachovania rovnosti všetkých ľudí pred zákonom súčasne navrhujeme, aby geneticky postihnuté nenarodené deti nemohli byť usmrtené po uplynutí lehoty pre potrat na žiadosť ženy, ktorá je v súčasnosti 12 týždňov.
 2. Duch tohto zákona nie je namierený len proti nenarodeným deťom, ale tiež proti všetkým postihnutým občanom. Zákon v sebe nesie posolstvo, že diskriminácia na základe postihnutia je akceptovateľná. Štát týmto zákonom dáva našej spoločnosti normu správania, podľa ktorej je život postihnutých ľudí považovaný za menejcenný v porovnaní so zdravými jedincami. Tým narúša princíp rovnosti všetkých ľudí v dôstojnosti a v právach, čo považujeme za neprijateľné.

Cieľom Fóra života je budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách – od počatia po prirodzenú smrť – a podporovať rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Fórum života združuje 32 organizácií a desiatky odborníkov z celého Slovenska.

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (5953)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, všetky
 • Suskova Eva , umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapcova Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Romanová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PhDr. Peťová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brnová Jana, výchovný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moresova Jana, MD, 277, 02732 Habovka
 • Buchtová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kullova Katarina, zdravotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľská Lucia, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • paskova zuzana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Michal , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišík Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špulerova Monika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matúšová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sara i veronika Davidovski, marko e gomno, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podešvová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habala Tomáš, programator, Tehelná 3, 917 01 Trnava
 • Rajský Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajská Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajská Veronika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorčák Peter, VŠ pedagóg - historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmecova Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danisovsky Stefan, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danisovska Katarina, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buráková Zuzana, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Birošiková Dominka, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novakova Martina, Zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milova Barbora, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malá Alica, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Starek Daniel, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Ladislav, vysokoškolský profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Martin, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stareková Anna, vysokoškolský učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stareková Miriam, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hittrich Jakub, muzikant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mihalikova charlotte, som studenka na zakladnej skole, l.novomeskeo1216, 905 01 senica
 • Selnekovicova Sona, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haladová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florian Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollár Eduard, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brandysová Žofia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lach Milan, greckokatolicky knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážiková Simona, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňák Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuščáková Andrea, studentka, Na Papánke , 013 01 Zilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tököly Milan, zvukovy technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smelý Igor, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalická Jozefína, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalčík Josef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rabarova lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaritka Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaritkova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • eliasova stanislava, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Mária, invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schlosserová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šalamúnová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borovská Mária, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morvaiová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ujhelyiová Liana, chemik, Sládkovičova 1128/2, 925 23 Jelka
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlendová Margita , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlenda Martin , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapeková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halčák Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Peter, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášková Denisa, adminitratívna pracovníčka, Chočská 1531/12-11, 02601 Dolný Kubín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peciar Anton, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gímešová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cyprichová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrudkova Elena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Launerova zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szeghy Andrej, odb. bibliograf, archivár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižigarová Anastazia, pomocná kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvořáková Ružena, důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senner Xaver Franz, farmár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senner Angelika, farmárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubáčová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Julius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrušková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchnáková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelinová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stasova beata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huba Ján, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergelová Andrea, program. manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nádaský Jozef, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyselica Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláček Peter, manažér pre výstavbu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Augustinová Monika, adminis. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Ján, živnostník, Tolstého 9, 953 00 Zlaté Moravce
 • Petrášek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drančáková Lívia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valášek Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ľuboš , Študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabol Peter , student, Prostejovska 50, 08001 Prešov
 • Seman Pavol, kňaz-vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svisták Ing. Mário, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harmadyová Marcela, študentka SŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubišová Agnesa , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hujová Terézia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feketeová Martina, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • švrčková Peter, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • švrček František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • švrčková Anna, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramárová Lujza, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gago Marián, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gagová Maria, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holúbková Eva, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramár Milan , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramár Milan , dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramárová Emília, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramár Milan , vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramárová Emília, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halušic štefan, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halušicová Edita, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valachová Helena, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moncmanova Božena, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kepenová Maria, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podobová Kristína, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornakova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuviková Valéria, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hercegová Tatiana, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tománková Maria, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baginová Maria, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Calejšeková Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejíčkova Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maliarik Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčova Katarína, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting