Petícia proti výstavbe megakasína na Slovensku!

Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, Vládu Slovenskej republiky a príslušné orgány miestnej štátnej správy a územnej samosprávy, aby prijali rozhodnutia na zabránenie výstavby centra hazardných hier (typu Metropolis) na území Slovenskej republiky.

Takéto centrum by bolo významným strediskom hazardu v Európe. Predstavuje hrozbu zvýšenej kriminality, drog, prostitúcie, organizovaného zločinu, závislostí a zhoršenia morálneho prostredia na Slovensku. Nechceme z našej vlasti vytvoriť centrum gamblerstva a dopustiť tak rozvrat mnohých rodín.

Projekt Metropolis už odmietli viaceré krajiny (Slovinsko, Maďarsko). My, občania tohto štátu, chceme Slovensko, ktoré zabezpečí zdravý rozvoj slovenských rodín, všetkých jeho občanov a budúcich generácií!

Petičný hárok na stiahnutie (formát PDF).
Na prezeranie a tlačenie hárku si stiahnite program Acrobat Reader

PETÍCIA ODOVZDANÁ!

Dňa 7. 9. 2010 členovia petičného výboru i podporovatelia petície odovzdali petíciu predsedovi NR SR Richardovi Sulíkovi. Za obdobie od 22. 12 . 2009 do 1. 9. 2010 sa pod petíciu podpísalo 125 640 (stodvadsaťpäťtisícšestoštyridsať) občanov.

Okrem Národnej rady Slovenskej republiky bola petícia odovzdaná aj prezidentovi SR, predsedníčke vlády SR, primátorovi mesta Bratislavy a starostom miestnych mestských častí v Petržalke a Jarovciach. Informáciu o odovzdaní petície adresoval petičný výbor aj veľvyslancovi USA v Bratislave.

Petičný výbor vyjadruje veľkú vďaku všetkým podporovateľom, ktorí prispeli svojim podpisom, časom a príspevkami do verejnej diskusie.

Národná rada SR na základe listu zo dňa 11. 10. 2010 prijala petíciu a uznala takmer 114 000 podpisov za právoplatné.

Petíciu podporujú:

 • Fórum života www.forumzivota.sk
 • Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo www.family-sk.sk
 • Fórum kresťanských inštitúcií www.fki.sk
 • Fórum pre verejné otázky www.fvo.sk
 • Modlitby matiek
 • Spoločnosť Ladislava Hanusa www.hanusfellowship.org
 • NEZA Trnava – občianske združenie na pomoc závislým na gamblerstve www.prevencianeza.sk
 • Erko www.erko.sk
 • Iniciatíva rodičov Lamača
 • Únia Materských centier www.materskecentra.sk
 • Hnutie kresťanských rodín www.hkrsr.sk
 • Katolícke hnutie žien Slovenska
 • Pastor Bonus www.pastorbonus.sk
 • Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
 • Centrum pre rodinu, Poprad
 • Pod lipou
 • Fórum angažovaných křesťanů ČR a SR
 • Centrum pre rodinu v Žiline www.cprza.sk
 • Nové ľudstvo Hnutia fokoláre
 • Liga pár páru www.lpp.sk
 • Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ
 • DaR - Združenie pre podporu rodín a detí www.darko.sk
 • Slovenska rada rodičovských združení www.srrz.sk
 • Spolok abstinentov Prievidza www.sap-prievidza.sk
 • Rehoľa sv. Alžbety, Bratislava www.alzbetinky.sk
 • Hľa, človek hlaclovek.webnode.sk
 • ZKSM www.zksm.sk
 • Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie www.uski.sk
 • Ekoforum
 • Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava
 • Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava
 • Nádej pre Sad Janka Kráľa, Bratislava
 • Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu - REC Slovensko
 • SOSNA, Košice
 • A-projekt, Liptovský Hrádok
 • SON, Bardejov
 • Spoločnosť pre trvalo udržatelný život v SR
 • Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín
 • DES, Dubnica nad Váhom
 • Klub Strážov, Považská Bystrica
 • Priatelia Zeme-CEPA, Ponická Huta
 • VIA IURIS - CENTRUM PRE PRÁVA OBČANA, Pezinok
 • Priatelia Zeme – SPZ, Košice
 • o.z. Public Activities - Združenie občianskych aktivít (PA-ZOA), Bratislava
 • A klub, Zvolen
 • Spoločenstvo pri Dome sv.Martina, Bratislava
 • Duchovna rada Slovenskeho skautingu

Ďalšie linky:

Kontakt:
Eleonóra Macková, 0905 865 978, elmackova@gmail.com
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk

Aktuality

9. 12. 2010 Stanovisko k schváleniu novely zákona č. 171/2005 o hazardných hrách v NRSR dňa 8. decembra 2010

NR SR prijala dňa 8. 12. 2010 novelu zákona o hazardných hrách, ktorá navracia právny stav do stavu pred rokom 2009. Týmto bola zo zákona vypustená osobitná kategória tzv. „kasína v rekreačnom komplexe“ a s tým aj zrušené súvisiace zvýhodňujúce podmienky pre tento typ kasína.

Petičný výbor Petície proti výstavbe megakasína na Slovensku:

Budeme ďalej využívať všetky legálne prostriedky ako zabrániť projektu výstavby megakasína, ktorý je pre Slovensko nebezpečný.

Za petičný výbor
Eleonóra Macková, predsedníčka petičného výboru
Mária Guregová, členka petičného výboru

Kontakt: Mária Guregová, mguregova@gmail.com, tel. 0902 467 560

2. 11. 2010 Petícia prijatá do Národnej rady SR

Národná rada SR na základe listu zo dňa 11. 10. 2010 prijala petíciu a uznala takmer 114 000 podpisov za právoplatné. Dňa 19. 10. 2010 sa zástupcovia petičného výboru zúčastnili na zasadnutí Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, na ktorom prezentovali zákonodarcom ciele petície. Na poslednej schôdzi NR SR bol do druhého čítania posunutý návrh zákona, ktorým sa rušia výhody pre tzv kasína v rekreakčnom komplexe, čo by znamenalo navrátenie zákona do pôvodného stavu. V prípade, že sa to podarí a poslanci zákon odhlasujú, zaniknú aj výhodné zákonné podmienky pre projekt Metropolis.

Odpovede:

7. 9. 2010 Tlačová správa pri odovzdávaní petície proti výstavbe megakasína na Slovensku do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 7. septembra 2010

Dňa 7. septembra 2010 odovzdali členovia petičného výboru Petície proti výstavbe megakasína na Slovensku petičné hárky predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi. 125 640 podpisov (stodvadsaťpäťtisícšestoštyridsať) sa vyzbieralo od konca minulého roku, keď sa prijala účelová zmena zákona o hazarde.

Okrem Národnej rady Slovenskej republiky bude petícia odovzdaná aj prezidentovi SR, predsedníčke vlády SR, primátorovi mesta Bratislavy a starostom miestnych mestských častí v Petržalke a Jarovciach. Informáciu o odovzdaní petície adresoval petičný výbor veľvyslancovi USA v Bratislave.

Petícia žiada od všetkých zainteresovaných orgánov, aby prijali rozhodnutia na zabránenie výstavby megakasína na území Slovenskej republiky. Petičný výbor očakáva, že sa Národná rada Slovenskej republiky, prezident, vládne i samosprávne orgány budú požiadavkami petície veľmi seriózne zaoberať.

Petičný výbor chce poďakovať všetkým podporovateľom, ktorí prispeli svojim podpisom, časom a príspevkami do verejnej diskusie o problémoch a rizikách hazardu.

Petičný výbor konštatuje, že:

 1. takzvané „polyfunkčné zábavné centrum Metropolis“, predstavené v urbanistickej štúdii developera firmy TriGranit, je len zásterkou pre vybudovanie stredoeurópskeho centra hazardu na pomedzí troch štátov, ktoré má prevádzkovať americká spoločnosť Harrah´s Entertaiment;
 2. vládna a koaličná podpora tejto investície v minulom volebnom období nebrala do úvahy negatíva, ktoré táto investícia prinesie a bola v príkrom rozpore so záujmami občanov a predstaviteľov mesta a mestských častí, kde sa mala uskutočniť;
 3. sľuby ekonomických a sociálnych benefitov predstavené investorom, boli veľmi nepresné, vo verejných prezentáciách investora sa výrazne menili, čím sa spochybnila ich hodnovernosť.

Predkladaná petícia preukázala odhodlanosť občianskej verejnosti chrániť zdravé základy pre ekonomický, sociálny rozvoj a kultúrny spoločnosti na Slovensku. Petičný výbor tlmočí postoje občanov, ktorí vyjadrili jasný nesúhlas s megakasínom a očakáva, že sa Národná rada SR bude týmto hromadným podnetom vážne zaoberať.

Podľa posledných vyjadrení zástupcu developera, ktorý plánuje na Slovensku realizovať projekt megakasína, sa tento projekt ďalej pripravuje a to aj napriek nesúhlasu mestského zastupiteľstva Bratislavy a miestnych zastupiteľstiev Petržalky a Jaroviec. Z iniciatív a diskusií počas trvania petície zasa vyplynulo, že v posledných rokoch nastal na Slovensku obrovský nárast počtu hracích zariadení a prvé prieskumy naznačujú slabú úroveň právnej regulácie ich fungovania. Členovia petičného výboru preto vyzývajú všetky kompetentné orgány i verejnosť, aby sa zapojili do verejnej diskusie o regulácii hazardu a zasadili sa o zmenu. Z týchto dôvodov sa tiež formuje občianske združenie, ktoré bude nadväzovať na činnosť petičného výboru a bude mať za cieľ napomáhať lepšej regulácii hazardu na Slovensku.

2. 7. 2010 Tlačová správa

Petičný výbor proti výstavbe megakasína oznamuje, že k 1.júlu 2010 sa zozbieralo pod petíciu 124 tisíc podpisov.

Petíciu chceme predložiť do nového parlamentu po letných prázdninách 2010 v septembri. Petičný výbor preto vyzýva občanov, ktorí ešte nepodpísali petíciu a chcú ju podporiť, aby posielali naďalej petičné hárky na adresu petičného výboru.

Aktuálnosť petície je v súčasnosti o to naliehavejšia, lebo investor sa nevzdáva a pokračuje v prípravných prácach na vybudovaní megakasína. Najnovšie zverejnil svoj zámer a ponúka ďalšie lákadlá na presadenie svojho projektu /delfinárium/.

Petícia proti výstavbe megakasína na Slovensku má za cieľ apelovať na kompetentné orgány, aby prijali opatrenia na zrušenie zámeru investora vybudovať megakasíno a akékoľvek jeho maskovacie obmeny.

V priebehu zbierania podpisov občania jasne prejavili svoj nesúhlas nielen so zámerom vybudovať megakasíno, ale aj s obrovským nárastom počtu hracích zariadení po celom Slovensku a tiež s nízkou právnou reguláciou a kontrolou ich fungovania. Preto petičný výbor už dnes vyzýva nových poslancov Národnej rady SR, aby čím skôr sprísnili legislatívu, týkajúcu sa hazardných hier.

V Bratislave, Petičný výbor petície proti výstavbe megakasína na Slovensku.

3. 6. 2010 Téma megakasína aj na festivale Lumen v Trnave

Počas festivalu Lumen v Trnave v dňoch 4-5.6. 2010 bude možné podpísať petíciu proti výstavbe megakasína na Slovensku na trojičnom námestí v Trnave. Okrem toho sa v sobotu 5. 6. 2010 uskutoční workshop: Vyhráš nad hazardom? Abstinujúci gambler o svojej ceste oslobodenia, ale aj o nebezpečenstvách hazardu a o projekte megakasína. Za workshop je zodpovedná Mirka Makovníková Mosná. Workshop sa uskutoční na Trnavskej Univerzite: Filozofickej fakulte, Hornopotočná 23 v miestnosti 4P2, začiatok 11:00 (1. termín) a 13:45 (2. termín).

Všetkých srdečne pozývame.

Petičný výbor

2. 6. 2010 Vyjadrenie Matice Slovenskej

Po preštudovaní si Vášho listu o protestnej akcii proti výstavbe megakasína Metropolis a aj po preštudovaní si iných materiálov vyjadrujem v mene Matice slovenskej i vo svojom mene jednoznačne negatívny a odmietavý postoj proti tejto zamýšľanej výstavbe, ako aj proti akejkoľvek podpore hazardných hier.

S úprimným pozdravom

Jozef M a r k u š, predseda Matice slovenskej

1. 6. 2010 Zákon poskytuje anonymitu nezodpovedným prevádzkovateľom hazardu

Podľa súčasného zákona verejnosť nemá právo vedieť, ktorí prevádzkovatelia hazardných hier vykonali daňový únik, alebo umožnili hrať v herni mladistvým.

Spolupracovníci petičného výboru proti výstavbe megakasína na Slovensku vykonali v posledných dňoch celoslovenský prieskum uplatňovania zákona o hazardných hrách daňovými úradmi. Na základe odpovedí na dotazník zaslaný všetkým daňovým úradom, ktoré hazardné hry dozorujú zistili, že súčasný zákon chráni tých prevádzkovateľov herní a kasín, ktorí zákon porušujú. Daňové úrady totiž odmietajú zverejniť ich názvy a akých porušení zákona sa dopustili. Verejnosť tak podľa výkladu daňových úradov nemá právo vedieť, ktorí prevádzkovatelia hazardných hier sa správali nezodpovedne a napríklad umožnili hrať vo svojej prevádzke mladistvým alebo zasahovali do hracích automatov.

Na základe súhrnnej štatistiky, ktorá je výsledkom celoslovenského prieskumu je tiež na mieste podozrenie, že súčasný systém dozoru nedokáže účinne zamedzovať prístupu mládeže k hazardným hrám.

Sme presvedčení, že orgány Slovenskej republiky nebudú schopné účinne dozorovať kasíno typu Metropolis.

Kompletné výstupy z celoslovenského prieskumu sú verejnosti k dispozícii na stránke http://www.zrnka.net/metropolis/ Stránka petície: http://www.peticia.sk/megakasino/

28. 5. 2010 Tlačová správa k tlačovej konferencii petičného výboru petície proti megakasínu 28. mája 2010

"Hodina pravdy o vzťahoch našich politikov ku kultúre hazardných hier."

1. Nové otázniky nad hazardnými hrami

Európu obchádza strašidlo hazardu. Prejavuje sa v rastúcich až v astronomických sumách, ktoré sú ľudia ochotní vložiť do hazardných hier; v náraste počtu hracích zariadení z dôvodu liberalizácie zákonov o hazarde v niektorých krajinách; v raste ziskov nositeľov licencií; v narastajúcom pošte hráčov. Podľa údajov, ktoré predstavila na ostatnej našej TK doc. Ing. Anna Neumannová, PhD. z Ekonomickej univerzity na Slovensku za roky 2005-2008 sa vyvíjali indikátory takto:

Je to azda preto, že súčasná kultúra, hnaná životným tempom a výkonnostným imperatívom na plné obrátky, potrebuje ešte viac adrenalínu? Alebo je to ošiaľ dôvery jednotlivcov, strhnutých v davovej psychóze na spôsob zlatokopov, v slepú "šťastnú" náhodu, ktorá prinesie vysnívané bohatstvo? Alebo ekonomická kríza ohrozila a spochybnila hodnotu systematickej práce, ktorá nestíha uspokojiť stále rastúce potreby?

Reakcie krajín na tento spoločenský fenomén ešte nenadobudli systematický charakter, ani charakter vzájomnej spolupráce. Ktorým smerom bude tento jav eskalovať?

2. Presun dôrazov z podpory na ochranu?

V európskych krajinách rastú seriózne obavy a snahy o legislatívnu reguláciu tohto javu - v mene ochrany pred nežiadúcimi dôsledkami na deti a mládež a rodiny, ale aj pred nežiadúcimi vyvolanými nákladmi pre štát a obce. Tieto vyvolané náklady hrozia prekryť výšku toľko sľubovaných príjmov štátneho rozpočtu z hazardných hier.

Okrem informácií o reakciách na hazardné hry v Ruskej federácii alebo v Českej republike máme možnosť dnes počuť z úst štátneho tajomníka Ministerstva financií Rakúskej republiky pána Reinholda Lopatku, ako na tento kontroverzný spoločenský jav reagujú legislatívnymi opatreniami v Rakúsku. V tejto súvislosti sa azda pán Reinhold Lopatka vyjadrí, ako on vníma jednostranné rozhodnutie MF SR o všestrannej podpore budovaniu megakasína na ich hraniciach, v blízkosti ich metropoly.

3. A čo na to naši politickí predstavitelia?

Z ich mandátu vyplýva povinnosť sledovať spoločenské trendy, vnímať znamenia čias a reagovať na ne v mene budúcnosti siahajúcej za ich volebné obdobie. Petičný výbor a jeho spolupracujúce organizácie (48) sledujú veľmi pozorne postoje našich politikov k hazardným hrám vo všeobecnosti a postoje pred blížiacimi sa voľbami do parlamentu SR.

Priložený graf, ktorý zobrazuje výsledky 5 hlasovaní v NR SR k téme hazardu, je názorným dôkazom toho, ako uvažujú naši politickí reprezentanti. Na základe hlasovaní, merateľného ukazovateľa názoru poslancov, petičný výbor z hľadiska ochrany obyvateľstva pred hazardom neodporúča voliť strany SMER, SNS a HZDS. Z toho istého dôvodu odporúča voličom strany KDH, SDKÚ a SMK.


Kliknite na zväčšenie

Od prijatia zákona č. 478/2009 Z.z. o hazardných hrách sa už na Slovensku mnoho udialo: poslanci a poslankyne hlavného mesta Bratislavy a poslanci a poslankyne mestských častí Bratislava - Jarovce a Bratislava - Petržalka odmietli výstavbu megakasína na ich území. Odborné útvary magistrátu hlavného mesta Bratislavy odmietli urbanistickú štúdiu, ktorú predložila firma Trigranit, pre jej rozpornosť s existujúcim územným plánom mesta. Počet občanov a občaniek, ktorí svojim podpisom pod petíciu proti výstavbe megakasína vyjadrili svoj nesúhlas s touto kontroveznou investíciou, nateraz už výrazne prekročil počet 100 000. Naďalej pokračujeme v zbere podpisov až do uskutočnenia volieb do NR SR, po ktorých bude petícia odovzdaná novozvolenému parlamentu.

Toto všetko naši politickí reprezentanti nezaregistrovali, alebo zaregistrovať nechceli?

Potom sa ešte pýtame, ako Daňové úrady kontrolujú dodržiavanie zákona o hazardných hrách, aká je prax?

Petičný výbor petície proti výstavbe megakasína na Slovensku

26. 4. 2010 Ekonomické aspekty solidarity a súdržnosť

doc. Ing. Anna Neumannová, CSc.

Právna úprava hazardných hier

Zákon č. 478/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 o hazardných hrách

Štatistické údaje o vkladoch, výťažkoch a odvodoch z hazardných hier

Podiel na vkladoch

Podiel vkladov podľa krajov

Podiel vkladov na obyvateľa

Podiel vkladov na HDP a indexy nominálnej mzdy a rastu vkladov

2004 – 3,01%

2008 – 3,73

Index nom. mzdy – rozpätie 106,5 – 110%

Index rastu vkladov – 106,6 – 117%

Sociálne štatistiky

V Slovenskej republike : 50 000 gamblerov

Vekový interval : 20 – 35 rokov

Požičané sumy : 50 000 – 200 000 Sk

Vyliečení gambleri : 40%

Výdavky na liečbu 1 gamblera : 1035 € (hradí poisťovňa.)

1/3 gamblerov pácha trestné činy

Rast dane z príjmu FO

Základ dane nižší, alebo rovný 15 387,12 :

Úhrn príjmov

– odpočítateľná položka(NŽM)

= základ dane

Pr : 15 387,12 – 4025,7 = 11 361,42

Z toho 19% daň = 2 158,67

Rast dane z príjmu FO

Základ dane vyšší ako 15 387,12 :

Úhrn príjmov

odpočítateľná položka(NŽM), ktorá sa vypočíta : 7 872,48 – ZD/4

= základ dane

Pr : 20 000 – (7 872,48 – 20 000/4)

= 17 127,52

Z toho 19% daň = 3 254,29

Rozdiel : 3 254,29 – 2 158,67 = 1 095,62

Odvody z hernej istiny v kasínach

podľa § 37 zákona č. 478/ 2009 Z.Z

1) 27% z hernej istiny do výšky vkladu

20 000 000 € - max. 5 400 000 €

2) 15% z hernej istiny do výšky vkladu

40 000 000 € - napr. 25 000 000 € -

3 750 000 €

3) 8% z hernej istiny pri výške vkladu nad

40 000 000 € - napr. 42 000 000 € - 3 360 000 €

Pokles odvodu

Medzi prvými dvomi pásmami :

5 400 000 – 3 750 000 = 1 650 000 €

Medzi druhým a tretím pásmom :

3 750 000 – 3 360 000 = 390 000 €

Celkovo medzi pásmami :

5 400 000 – 3 360 000 = 2 040 000 €

26. 4. 2010 Niekoľko poznámok k zákonu č. 478/2009 Z.z. ktorým sa novelizoval zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách

JUDr. Viliam Karas

I. Teoreticko-právne aspekty

„Každá právna norma, má všeobecný charakter, čiže vzťahuje sa na skupinu prípadov rovnakého druhu a neurčeného počtu (t. j. nie na určitý individuálny, jedinečný prípad)".

Zjednodušene povedané zákony sa nemajú prijímať pre jednotlivcov a určovať ich status ale majú pôsobiť všeobecne voči všetkým subjektom určitej zákonom znakovo vymedzenej skupiny.

Aj keď táto zásada je zdanlivo zachovaná pri tejto novele zákona, z okolností za akých bola prijatá, je zrejmé, že redukuje okruh subjektov na jeden jediný, a to na Projekt Metropolis.

Ak je množina vymedzená zdanlivo všeobecne ale v skutočnosti sa týka konkrétneho subjektu, je princíp všeobecnosti právnej normy porušený a odporuje ústave. O to viac ak ide o prípad, keď je narušená rovnosť pred zákonom.

II. Favorizovanie projektu „pozitívnou“ diskrimináciou

Novela zákona zaviedla právny pojem „kasíno v rekreačnom komplexe“ pričom definuje jeho parametre prekvapivo detailne, aby vyhovovali Projektu Metropolis. Nie je nám známy žiaden argument, aby bol takýto pojem zavedený do zákona o hazardných hrách iný ako ten, aby vylúčil aplikáciu výhod zavedených pre tento projekt na prevádzku a licencie udelené iným subjektom prevádzkujúcim hazardné hry.

Ide o tieto unikátne výhody:

(i) Trojnásobná dĺžka trvania licencie

Hlavnou výhodou je dĺžka trvania licencie predĺžená z pôvodných 10 rokov na 30 rokov, ale len pre tzv. „kasína v rekreačnom komplexe“.

(ii) Degresívne odvody v prospech verejných rozpočtov (štátny a obecný)

Narozdiel od iných hazardných hier odvodový systém favorizuje prevádzkovateľa kasína v rekreačnom komplexe, pričom znižuje odvody do verejných rozpočtov v závislosti od výšky hernej istiny. Čím je vyššia tým menší odvod do verejných rozpočtov. Uvedené zakladá nerovnovážny stav medzi prevádzkovateľom bežného kasína a kasína v rekreačnom komplexe. Uvedené zákonné ustanovenie by mohlo byť považované aj za nedovolenú štátnu pomoc v prospech Projektu Metropolis.

Niektoré ustanovenia zákona:

§ 22 ods. 4 zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách

Individuálnu licenciu možno udeliť najviac na

a) dva roky pri žrebových peňažných a žrebových peňažno-vecných lotériách a pri okamžitých lotériách,

b) päť rokov pri stávkových hrách,

c) päť rokov pri bingu okrem špeciálneho binga,

d) jeden kalendárny rok pri výherných prístrojoch s výnimkou výherných prístrojov prevádzkovaných v kasíne, pri ktorých sa udeľuje individuálna licencia na dobu zodpovedajúcu životnosti výherných prístrojov, najdlhšie však do skončenia platnosti licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,

e) päť rokov pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a pri prevádzkovaní videohier,

f) päť rokov pri hazardných hrách podľa § 3 ods. 2 písm. i),

g) päť rokov pri štátnej lotérii,

h) desať rokov pri hazardných hrách v kasíne,

i) tridsať rokov pri hazardných hrách v kasíne v rekreačnom komplexe,

j) päť rokov pri charitatívnej lotérii.

§37 ods. 1 zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod, ktorého výška je pri:

(i) všetkých hazardných hrách v kasíne 27% z hernej istiny, z toho 24% z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 3% z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno; ak ide o hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe,

1. 27% z hernej istiny, z toho 24% z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 3% z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreačnom komplexe, a to z časti súhrnnej výšky hernej istiny, ktorá za všetky hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe dosiahne najviac sumu 20 000 000 eur za kalendárny rok,

2. 15% z hernej istiny, z toho 12% z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 3% z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreačnom komplexe, a to zo zvyšnej časti súhrnnej výšky hernej istiny, ktorá za všetky hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe prevyšuje sumu podľa prvého bodu a dosiahne sumu najviac 40 000 000 eur za kalendárny rok,

3. 8% z hernej istiny, z toho 6% z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 2% z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreačnom komplexe, a to zo zvyšnej časti súhrnnej výšky hernej istiny, ktorá za všetky hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe prevyšuje sumu podľa prvého bodu a zároveň sumu podľa druhého bodu za kalendárny rok.

26. 4. 2010 Správa pre tlačové agentúry: Metropolis s megakasínom - o čom sa (zámerne?) zatiaľ mlčí

Projekt Metropolis po viacerých verejných prezentáciách sa ukazuje len ako manéver či Trójsky kôň, ktorý má - napriek všetkým negatívam, o ktorých investor zámerne mlčí - nasilu dotlačiť na Slovensko megakasíno s celoeurópskym rozmerom a dosahom. Informácie z okolitých krajín nás znovu uisťujú, že americká firma Harrah-s Entertainment - s výdatnou pomocou developerskej firmy Tri Granit, ktorá jej robí v Európe mediálny aj reklamný predvoj - sa znova cielene usiluje umiestniť megakasíno na rozhranie viacerých krajín. Tento krát ponuke a štedrým sľubom naletela vláda Slovenskej republiky!

Priblížme si preto, čo tento projekt výstavby megakasína doteraz urobil s našim právnym systémom a čo môže - okrem sľubov zo strany developera - priniesť nášmu ekonomickému systému.

1: Vplyv na náš právny systém: prezentuje JUDr. Viliam Karas, TU v Trnave

1.1: Zákon č. 478/2009 Z.z. o hazardných hrách, ktorým sa novelizuje zákon č. 171/2005 Z.z., favorizuje "veľkopodnikanie" v oblasti hazardu oproti klasickému podnikaniu, a to: formou odvodových zvýhodnení, ako aj mimoriadne zvýhodnených licenčných podmienok ("kasíno v rekreačnom komplexe" -§ 2, písm. r/ citovaného zákona ). Veľkí zahraniční investori sú odkázaní na dlhé rokovania o investičných stimuloch, ktoré sú v zmysle európskeho práva riadne kvantifikované a vopred schvaľované v zmysle pravidiel o poskytovaní štátnej pomoci platných v EÚ.

1.2: Prijatie zákona č. 478/2009 Z.z. o hazardných hrách pre účely jedného subjektu narúša princíp všeobecnosti právnej normy a odporuje ústave.

2: Vplyv na náš ekonomický systém: prezentuje Doc. Ing. Anna Neumannová, CSc., EU Bratislava

2.1: Favorizovanie podnikania v oblasti hazardu v prostredí nestabilného trhu práce a akútneho osobného ohrozenia straty zamestnania znamená nárast rizík vzniku závislosti na hazardnom hraní u dospelých zamestnancov. Pre mladistvých znamená navyše riziko celkového oslabenia motivácie pracovať, resp. pokračovať v profesionálnej príprave a posilňuje tak zároveň ich vieru v možnosť bezpracného života. 2.2: Je otázne, či "podnikanie" profitujúce zo správania klientov, ktoré v konečnom dôsledku môže viesť až k deštrukcii osobnosti človeka, jeho postojov a správania sa, si zaslúži názov podnikanie? Podľa tohto modelu potom aj predaj ľudí, dílerstvo drog ai. spoločenské patológie by si mohli oprávnene nárokovať na tento čestný názov - podnikanie.

Je nevyhnutné nazývať veci pravým menom v mene rozlíšenia ich vplyvu na udržateľný rozvoj našej krajiny!

2.3: Sme presvedčení, že ani skutočnosť, že dlh štátu nateraz zadĺžil každého obyvateľa SR sumou 4 832 Euro a deficit verejných financií v roku 2009 dosiahol 6,80 % z HDP, nemôže oprávňovať našu vládu k hľadaniu zdrojov príjmov do štátneho rozpočtu z tak spoločensky i ekonomicky kontroverzného projektu.

Ministerstvo financií je povinné vysvetliť občanom a občiankam SR, prečo, v mene čoho a s akým úmyslom legislatívne pripravilo prechod z progresívneho zdaňovania ziskov z hazardného hrania na degresívne zdaňovanie!

Môžeme si na Slovensku dovoliť tento experiment, ktorý z vôle MFSR, vlády SR a koaličnej časti NR SR hazarduje s dôverou občanov projektom, ktorý by negatívne poznamenal našu budúcnosť?

V Bratislave 26. apríla 2010

Petičný výbor petície proti výstavbe megakasína na Slovensku

26. 4. 2010 Ako hlasovali poslanci o megakasíne

24. 3. 2010 Šesť hlavných mýtov odporcov petície proti megakasínu

V rámci verejnej diskusie, ktorú otvorili legislatívne pokusy poslancov v NR SR napraviť štátnu legislatívnu podporu hazardného hrania zákonom č. 171/2005 Z.z. a zákonom 478/2009 Z.z. o hazardnom hraní a petícia na zabrzdenie snáh o výstavbu megakasína na Slovensku, často zaznievajú rôzne nepravdy a polopravdy. Nazvime ich mýty. Zachytili sme ich minimálne šesť...

 1. Že vraj je to boj o zákaz hazardu - so všetkými omylmi a rizikami prohibície. Nie je to pravda. Ide o to, aby SR mala solídnu legislatívnu reguláciu hazardného hrania. O to ide aj opozičným poslancom NR SR, aj petičnému výboru.
 2. Že vraj doteraz nikomu nevadilo, že sú po Slovensku hracie automaty inštalované skoro na každom mieste, kde sa ľudia verejne (i neverejne) stretávajú. Vadilo a vadí to mnohým zodpovedným občanom a odborníkom. Preto vznikli dve štátne liečebne pre liečenie nelátkových závislostí (psychiatrické oddelenie v Banskej Bystrici a liečebňa na Prednej hore), jedna súkromná s podporou katolíckej cirkvi (Kráľová pri Senci). Na pomoc závislým občanom a ich rodinným príslušníkom fungujú minimálne dve občianske združenia (v Piešťanoch a v Trnave). Zrejme na Slovensku platí zákon: Čo nie je v médiách, nie je!
 3. Že vraj pravdepodobnosť získania chorobnej závislosti (gamblerstvo) je podobne ako u alkoholu (?) skoro zanedbateľná. Nie je to pravda. U dospelých vzniká chorobná závislosť u cca 3-4 % z hrajúcich a u mladých ľudí u 8 % z hrajúcich, čo nie je nízke číslo. Každý človek je hodný ochrany a vzácny! A keď tie percentá prevedieme na absolútne čísla a vynásobíme 1000 Euro, čo je mesačný náklad na dlhodobú liečbu závislého človeka, vyjde nám slušná suma!
 4. Že vraj v prípade projektu Polyfunkčného centra v MČ Bratislava - Jarovce a Bratislava - Petržalka nejde iba o kasíno, ako kdesi na púšti v Amerike, ale o mohutný komplex priemyslu zábavy. Nie je to pravda! Zástupca developera viackrát na verejných prezentáciách zopakoval: " Bez megakasína je projekt Metropolis ekonomicky nekompletný = nerealizovateľný. Bombastické sľuby zábavných a športových prvkov nadmestskej infraštruktúry sú vágne, iba výstavba megakasína je zmluvne dodavateľsky pokrytá.
 5. Že vraj zábavný priemysel, podľa vyjadrenia jedného futurológa, bude nosnou líniou rozvoja našej civilizácie, a kasína sú jeho veľmi produktívnou zložkou. Nárast voľného času (ktorý málokto z nás cíti!) si vyžaduje práve túto zložku priemyslu zábavy? V situácii ohraničených energetických a prírodných zdrojov a najmä v čase kultúrnej a ekonomickej globalizácie, ktorá sa naviac odohráva v masívnej depopulácii Európy, bude mať Európa celkom iné problémy!
 6. Že vraj odpor proti megakasínu je predvolebná agenda KDH z totálneho nedostatku iných agiend! Nie je to pravda. Po prvé preto, že opoziční (kresťanskí) politici usilovali už na jeseň 2009 o diskusiu k návrhu novely zákona 171/2005 Z.z., ktorá sledovala cieľ otvoriť možnosť pre vybudovanie megakasína. Nestalo sa. Nedemokraticky, bez diskusie, iba koaličnými poslancami a poslankyňami bol prijatý kontroverzný zákon č. 478/2009 Z.z. o hazardných hrách. Ešte sa o jeho zmenu poslanci trikrát pokúsili, bez úspechu. Po druhé preto, že petícia nie je agenda politických strán, ale prísne občianska iniciatíva, podporovaná 43 (k 13. 3. 2010) občianskymi združeniami a inštitúciami a viacerými kresťanskými cirkvami. K 28. februáru 2010 sa pod petíciu podpísalo 88 tisíc občanov a občaniek.

Predsudky nie sú dobrými radcami a vo verejnej diskusii nevedú k hľadaniu a podpore rozumných riešení.

Terézia Lenczová, členka petičného výboru petície proti výstavbe megakasína na Slovensku

24. 3. 2010 Kolégium Antona Neuwirtha a Nadácia Konrada Adenauera usporiadali odbornú konferenciu Hazard na Dunaji

Viac ako 70 účastníkov – Odborníci z rôznych profesií – Záštitu prevzal primátor Andrej Ďurkovský

V stredu 24. marca sa v Ivanke pri Dunaji uskutočnila odborná konferencia Hazard na Dunaji, ktorú zorganizovalo Kolégium Antona Neuwirtha v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera (Konrad Adenauer Stiftung). Na konferencii, ktorá svojou témou pritiahla viac než 70 účastníkov, vystúpili odborníci z oblastí psychoterapie, ekonómie a politiky. Nad podujatím prevzal záštitu primátor hlavného mesta Bratislavy Andrej Ďurkovský, ktorý konferenciu otvoril svojím prejavom. „Súčasná legislatíva neuchráni ľudí, obzvlášť mladých, od upadnutia do závislostí, gamblerstva, ale ani pridružených negatívnych vplyvov ako pranie špinavých peňazí či prostitúcie,“ povedal Ďurkovský.

V prvom bloku konferencie Psychológia a sociológia hazardu vystúpili psychoterapeuti Hroznata Živný a Barbora Kuchárová. Psychoterapeut Centra pre liečbu drogových závislostí a učiteľ na Katedre liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Hroznata Živný, ktorý informoval o spôsoboch liečby gamblerov v Centre pre liečbu drogových závislostí. Tých sa lieči len desať percent z celkového počtu. Interná liečba stojí približne 40 eur denne vrátane režijných nákladov; ambulantná liečba je lacnejšia.

Barbora Kuchárová, psychoterapeutka a riaditeľka občianskeho združenia Prima, sa zamerala na dopady patologického hráčstva, akými sú kriminalita, samovraždy a submormidita (nadobúdanie psychických a somatických chorôb). „Užívanie drog a gamblerstvo je často prepojené,“ vyhlásila Kuchárová.

Počas druhej časti, nazvanej Ekonomické aspekty projektu Metropolis, prednášal Martin Štochmaľ zo Stredoeurópskej podnikateľskej a sociálnej iniciatívy (CEBSI). Pozvaný predstaviteľ PR agentúry svoju neúčasť na konferencii ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Štochmaľ upozornil, že ak by investor Metropolisu skrachoval, vyšli by nazmar aj všetky investície štátu, napríklad do infraštruktúry. Posledná tretia časť konferencie patrila téme Politické a občianske reakcie. Účastníkom sa prihovorila podpredsedníčka KDH Jana Žitňanská a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Minárik.

Jana Žitňanská informovala, že v roku 2008 bolo na Slovensku podľa ministerstva financií 21-tisíc hracích automatov. „Tie spôsobili veľa trápenia jednotlivcom, ich rodinám a celej spoločnosti. Pretože tieto automaty tam nie sú na to, aby na nich vyhrávali ľudia, ale aby vyhrávali tí, ktorí ich do krčiem a barov nainštalovali. Už dnes sa na Slovensku odhaduje počet patologických hráčov na 50-tisíc nešťastných ľudských osudov – ak nerátame ich rodiny a zasiahnuté komunity,“ povedala Žitňanská. Dôsledky hrania sa prenášajú aj na potomkov. „Deti, ktoré vyrastajú v rodine s gamblerom, majú väčšie problémy v škole, častejšie trpia depresiami a majú vyššie sklony k samovraždám. Navyše mnohé sa stávajú tiež patologickými hráčmi,“ uviedla Žitňanská.

Pavol Minárik upriamil pozornosť na liberalizáciu zákona o hazardných hrách a vyzýval k občianskej aktivite na zamedzenie rozvoja hazardu.

Príspevky, ktoré odzneli na konferencii Hazard na Dunaji, budú k dispozícii na internetovej stránke konferencia.kolegium.org. V prípade záujmu je možné poskytnúť aj obrazový materiál z konferencie.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať organizátora konferencie Kolégium Antona Neuwirtha na adrese info(zavináč)kolegium.org alebo na telefónnom čísle 0949 847 640.

16. 3. 2010 Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k projektu megakasína

Konferencia biskupov Slovenska so znepokojením sleduje a odmieta úsilie postaviť na území Bratislavy zábavné centrum s kasínom, kde budú stovky výherných automatov a desiatky hracích stolov.

Hazardné hry sú eticky sporné, pretože škodia človeku a spoločnosti. Preto sú aj ich domnelé ekonomické výhody veľmi otázne. Vedecké štúdie dokazujú, že hazardné hry prinášajú viac negatívnych následkov ako výhod. Bankroty jednotlivcov a ich rodín, riešenie vzniknutých sociálnych problémov, výdavky zamestnávateľov z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov, pokles produktivity práce u závislých hazardných hráčov, rozpady rodín, samovraždy, zvýšenie výdavkov pre políciu na boj s kriminalitou, zvýšené výdavky na ochranu majetku, výdavky na liečbu pre hazardných hráčov a ich príbuzných, výdavky z dôvodu nárastu drogovej závislosti, výdavky z dôvodu negatívnych dôsledkov nárastu prostitúcie, a ďalšie dôsledky spôsobujú spoločnosti rôzne iné finančné zaťaženia.

Prosíme všetkých ľudí dobrej vôle o pomoc jednotlivcom a rodinám, ktoré znášajú následky nezvládnutej hráčskej vášne.

Naliehavo potrebujeme takú legislatívu, ktorá jednoznačne zakáže zvýhodniť ktoréhokoľvek prevádzkovateľa kasína prostredníctvom tzv. degresívnych odvodov, čo v praxi znamená, že čím viac ľudia prehrajú, tým nižšie odvody bude kasíno platiť. Väčšina tovarov bežnej spotreby je zdanená 19 percentnou daňou, zatiaľ čo firma, ktorá by svojou činnosťou spôsobovala veľké ekonomické a morálne škody, by odvádzala štátu oveľa menej. Naliehavo potrebujeme tiež legislatívu, ktorá by dala samospráve možnosť odmietnuť výherné automaty a herne na vlastnom území.

16. 3. 2010 Predsedníctvo ECAV na Slovensku nesúhlasí so stavbou megakasína

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 8. 3. 2010 rozhodlo pripojiť k protestu občanov Slovenska a veriacich ECAV na Slovensku, ktorí sa podpismi petičných listín v cirkevných zboroch vyjadrili proti plánovanej stavbe megakasína v Bratislave-Jarovciach.

Vieme, že hazardné hry už v súčasnosti negatívne zasahujú do života mnohých rodín, v ktorých sa rodičia alebo deti stali gamblermi. Otvorenie megakasína v našom hlavnom meste by znamenalo ešte väčšiu hrozbu pre našu spoločnosť a zisky z daní by nepochybne boli prevýšené negatívnymi dôsledkami hazardných hier. Záujem o zdravý duchovný život a morálku ľudí v duchu kresťanských zásad by mal byť v našej spoločnosti na prvom mieste.

Miloš Klátik, v. r. - generálny biskup
Pavel Delinga, v. r. - generálny dozorca

12. 3. 2010 Doteraz nikomu nevadilo, že na Slovensku sú tisícky hracích automatov! Naozaj?

(Na okraj kontaktnej relácie Rádia Slovensko z 11. marca 2010)

Je veľmi pozitívne a potrebné, že Slovenský rozhlas i iné rozhlasové stanice, sa venujú témam, ktoré práve rezonujú v spoločnosti. Tentoraz je to téma vysoko aktuálna: Niekto nám masívne ponúka do bezprostredného okolia Bratislavy pod zámienkou Polyfunkčného zábavného centra obrovské kasíno, najväčšie v Európe, otvorené pre širokú verejnosť typu Las Vegas. Dva dni po druhej tlačovej konferencii petičného výboru petície proti výstavbe megakasína (8. 3.), podobne ako aj po prvej tlačovej konferencii (12. 1.) Slovenský rozhlas ponúkol kontaktný rozhovor o tejto nevítanej investícii. Jej negatívne dôsledky (sociálne, zdravotné, kultúrne, hodnotové a napokon i ekonomické) podľa zahraničných skúseností prevážia nad deklarovanými a sľubovanými, ale vopred ťažko dokázateľnými pozitívnymi efektami (príjmy z daní do štátnej kasy, nové pracovné miesta, prílev hazardných hráčov zo zahraničia ako potenciálnych turistov). Pani moderátorka Ludmila Jančigová si zvolila zaujímavé zastúpenie diskutujúcich: právnik a diplomat, so skúsenosťou podobného zápasu proti megakasínu v Slovinsku (v rokoch 2005-2008) pán Martin Dilong, súčasne zastupujúci záujmy občianskej verejnosti; ekonóm s odbornou orientáciou na futurológiu pán Ivan Klinec a sociológ pán Ľudovít Faľťan. Aj pani moderátorka často vstupovala ako diskutujúca v mene projektu Metropolis a panu Dilongovi dvakrát sa snažila ukončiť jeho vstup.

V priebehu diskusie obidvaja akademickí odborníci predstavili teoretické pohľady na postavenie zábavného priemyslu v postindustriálnej spoločnosti, na ekonomiku zábavy, na potrebu zábavných centier pre rozvoj miest, vychádzali pritom z predpokladu nárastu voľného času. Bola snaha vidieť túto realitu trocha aj v kontexte demografických zmien v štruktúre obyvateľstva v Európe i na Slovensku, ale nebola spomenutá väčšia potreba činností zameraných na solidaritu voči potrebným v dôsledku demografických zmien; chýbal aspekt kultúrnej globalizácie - a najmä chýbal pohľad z aspektu trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti pri súčasnej vysokej tolerancii hazardu ako legalizovanej "zábavy", ako prejavu slobody. Táto tolerancia, bez primeranej legislatívnej regulácie, môže pôsobiť v spoločnosti deštruktívnym spôsobom.

Po čistej teórii prišla aj správna otázka zo strany sociológa: či veľké centrá zábavy majú byť vo veľkých mestách s ich nárokmi na priestor, na dopravné riešenia, na riešenie problémov v zahustenej aglomerácii miest vzhľadom na bezpečnosť a pohodu obyvateľov.

Návrat k realite priniesol právnik a zástupca záujmov občianskej verejnosti, keď upozornil na dôležitý háčik kontroverzného projektu Metropolis: prvky zábavy v tomto "polyfunkčnom" projekte sú "na vode", lebo developer má zmluvne pokrytú iba výstavbu megakasína, ktorá však v územnom pláne mesta Bratislavy nespĺňa charakteristiku zábavy. To dokázal až na záujmy developera šitý zákon č. 478/2009 Z.z. o hazarde z októbra 2009, keď definuje novotvar "kasíno v rekreačnom komplexe". Preto potrebujeme na Slovensku hovoriť o hazardnom hraní, o megakasíne a o tom, ako regulovať hazardné hranie! Keďže nebola verejná diskusia pri prijímaní kontroverzného zákona, vďaka pokusom poslancov v NR SR od októbra až dodnes a vďaka petícii môže verejnosť počuť pravdivý pohľad na hazardné hranie a jeho ekonomické a spoločenské súvislosti. Potrebujeme hovoriť o tom, že poslanci zastupiteľstva v miestnej časti Bratislava-Jarovce a v miestnej časti Bratislava - Petržalka odmietli výstavbu tohto polyfunkčného centra a odmietajú ďalšie pokračovanie prípravných prác, návrh usporiadať miestne referendum a vypracovať sociologickú a ekologickú štúdiu ako zbytočné. Jednoznačné NIE megakasínu vyjadrilo pri menovitom hlasovaní 25 poslancov a poslankýň, ostatných 12 sa zdržali hlasovania. Zdôrazňujem, že takáto bola realita hlasovania, lebo pani moderátorka tvrdila, že má dôjsť k referendu a majú sa vypracovať štúdie. Ak poslanci a poslankyne odmietli projekt a nesúhlasili s referendom a vypracovanie ďalšej štúdie odmietli ako zbytočné, nie je o čom viacej hovoriť v nejakých štúdiách.

Na verejných prezentáciách urbanistickej štúdie Polyfunkčného centra zo strany developerskej firmy viackrát zaznela kritika voči petícii proti výstavbe megakasína: "Veď aj tak na Slovensku je veľa automatov, máte tu tiež kasína, prečo teda toľko kritiky?" V rámci rozhlasovej relácie pán sociológ ku tomu ešte dodal: ..."A nikomu to nevadilo! A zrazu toľko rečí! Je to manipulácia!" Na tento výrok považujem za potrebné reagovať, lebo nie je pravdivý. Od roku 2005, keď sa prijatím zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách uľahčila možnosť dostať licenciu na prevádzkovanie hracích prístrojov všade tam, kde sa stretávajú ľudia, veľmi vzrástol počet hracích automatov a s nimi aj počet závislých občanov, ktorí potrebujú liečenie. A tak ako v každej viac menej slobodnej spoločnosti, odborníci a občania zareagovali na problém hazardného hrania a jeho dôsledkov. Vznikli štátne i súkromné liečebne na pomoc občanom trpiacom na nelátkové závislosti psychiatrická liečebňa Predná hora a v Banskej Bystrici. Vzniklo občianske združenie NEZA v Trnave na pomoc rodičom a ostatným rodinným príslušníkom gamblerov, občianske združenie Na pomoc ohrozenému dieťaťu v Piešťanoch a talianska liečebná komunita CENACOLO v Kráľovej pri Senci. Mesto Bratislava má tiež svoju liečebňu. Ako vidno, mnohým ľuďom to veľmi vadilo a vadí! Len to úsilie bolo málo medializované. A keď v októbri roku 2009 došlo k bezprecedentnému prijatiu zákona v prospech ekonomických záujmov zahraničnej firmy, popri legislatívnom úsilí opozičných poslancov v NR SR ani pro-rodinné organizácie a občania a občianky Petržalky už nechceli mlčať. A preto vznikla petícia, preto petičný výbor a široký záber jeho spolupracujúcich organizácií a subjektov ( k 12. marcu 2010 je ich 43) začal robiť systematickú osvetu.

V rámci relácie samozrejme nebolo možné všetko predstaviť, ale je žiadúce, aby sa občania dozvedeli podstatu problému: megakasíno je pre developera podľa jeho vlastných výrokov hlavný a najdôležitejší projekt celého tzv. polyfunkčného centra. A ak a či vôbec má zábava závisieť od tak rizikového projektu, akým je otvorené megakasíno, potom politici v mene občanov musia kriticky a zodpovedne uvažovať a rozhodovať.

(tl)

8. 3. 2010 Niekoľko skúseností občanov Slovinska s odmietnutím Megakasína od firmy Harrah's Entertainment v Novej Gorici.

Niekoľko reálií: Nová Gorica, mestečko s 20 tis. obyv. je pri hranici s Talianskom. Na území Slovinska sa začali budovať kasína už pred 30 rokmi. Komunistická propaganda to prezentovala ako exportný artikel určený iba pre kapitalistických turistov, s nacionalistickým podtónom. Takto sa dvojmiliónové Slovinsko dopracovalo k tomu, že má najviac kasín a hracích salónov na počet obyvateľov na svete. Slovinsko má 13 kasín a 39 "hracích salónov".

Do tohto prostredia prišla v roku 2005 veľkopodnikateľ v oblasti hazardu z USA spoločnosť Harrah's Entertainment so sľubom postaviť najväčšie kasíno v Európe (avšak podstatne menšie ako to, ktoré táto spoločnosť chce teraz postaviť v Bratislave). Ministerstvo financií Slovinska bolo za túto ponuku, avšak pred prijatím zákonov, ktoré by podporili daňové výhody pre túto spoločnosť, podporilo verejnú diskusiu na túto tému.

Skúsenosť občianskeho aktivistu, p. Bogdana Vidmara z Občianskeho združenia Koordinácia za obmedzenie hazardu

 1. Negatívny vplyv na rodinu. Kasína fungujú najmä v noci. Napr. muž, ktorý pracuje v noci v kasíne, nie je so svojou manželkou, ona spí v noci, on spí cez deň, málo sú spolu a veľmi málo času má na svoje deti. Vytvára to ideálne podmienky pre možnosť nevery. Deti z takýchto rodinných prostredí sa stávajú často problematickými v učení i v správaní.
 2. Vplyv na hospodárstvo. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním podliehajú lákadlu pokušenia vysokých platov v kasíne a opúšťajú svoje profesie. Dochádza k úniku mozgov z iných odvetí hospodárstva do hazardného priemyslu a pokles intelektuálneho potenciálu krajiny.
 3. Dampingové ceny. Reštaurácie, ktoré patria ku kasínam dokážu ponúkať aj dumpingové ceny, takto vážne ohrozujú ostatné reštaurácie a hotely v blízkom okolí.
 4. Bankroty – vyskytujú sa viaceré prípady bankrotov, ako dôsledok „chodenia do kasína“.
 5. Výchova. Kasína negatívne vplývajú na niektoré deti, ktoré žijú s predstavou, že nie je potrebné usilovať sa o dobré výsledky v škole, aby človek mohol získať dobré vzdelanie, stačí sa zamestnať v kasíne a budem mať veľa peňazí.
 6. Závislosti – vedecké štúdie poukazujú, že 3% ľudí, ktorí chodia do kasín sa stávajú „patologickými hráčmi“, t.j. ľuďmi, ktorí sa viac nekontrolujú a sú schopní všetko prehrať v kasíne. Pri mladých ľuďoch je toto číslo ešte vyššie dosahuje až 8%.
 7. Kriminalita - V okolí kasín sa vytvára kriminogénne prostredie. Kasína sa niekde stávajú vhodnými práčkami nelegálne získaných peňazí.
 8. Negatívne sociálne javy. Prostitúcia, drogy, depresia sú často prítomné v živote hazardných hráčov.
 9. Životné prostredie, infraštruktúra. Pri pokuse vybudovať Megakasíno v Novej Gorici bol jedným zo vážnych argumentov vplyv na životné prostredie, dopravnú infraštruktúru. Nová Gorica nebola infraštruktúrne (cesty, kanalizácia, letisko, hluk, rušenie nočného kľudu) pripravená na tieto problémy. Ak by sa postavilo megakasíno, spôsobilo by zhoršenie kvality života obyvateľov v Novej Gorici.
 10. Argumenty z amerických štúdií (Prof. Earl Grinols) jasne dokazujú, že výdavky (na negatívne následky činnosti kasín) značne prevyšujú príjmy, ktoré z nich štát získava.

Čo možno očakávať, ak v Bratislave-Jarovciach vyrastie Megakasíno?

 1. Bratislava dosiahne smutné prvenstvo, stane sa známa, ako mesto, kde je najväčšie kasíno v Európe. Pokiaľ mi je známe, takého megakasíno neexistuje v žiadnom hlavnom meste, pokiaľ hovoríme o demokratických štátoch sveta.
 2. Môže to mať veľmi vážne bezpečnostné riziká – organizovaný zločin, pranie špinavých peňazí.
 3. Slovenská ekonomika sa stane čiastočne závislá od hazardného priemyslu, so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.
 4. Bude nasledovať únik kvalifikovaných mozgov z dôležitých odvetví priemyslu do hazardného priemyslu, ktorý má nízku pridanú hodnotu.
 5. Kasíno amerického typu je vytvorené pre celú populáciu. Na rozdiel od kasín európskeho typu (kasína pre bohatých), to kasíno vytvorí podmienky, preto, aby tu prišli o posledný majetok a peniaze viacerí chudobní ľudia.
 6. Životné prostredie, dopravná infraštruktúra nie je na takého rozsiahle kasíno pripravená. Zhorší sa kvalita života občanov Bratislavy.
 7. Náklady na odstraňovanie negatívnych následkov megakasína budú platiť najmä obyvatelia Slovenska, zatiaľ čo zisk zostane majiteľom kasína.

Bogdan Vidmar, Slovinsko

8. 3. 2010 Tlačová správa ku TK petičného výboru petície proti výstavbe megakasína na Slovensku

Téma TK: Bez informácií sú občania vazalmi svojich volených zástupcov

8. marca 2010 o 11. hod. v Dome novinárov, Kapitulská 7, Bratislava

1/ Ako pokračuje činnosť petičného výboru a jeho spolupracovníkov a spolupracovníčok

Vďaka úsiliu petičného výboru a jeho spolupracovníkov k 28. februáru máme k dispozícii hárky s cca 88 tisícmi podpismi občanov a občaniek, ktorí takto deklarujú svoj nesúhlas s výstavbou megakasína.

Okrem zbierania podpisov petičný výbor sa spolupodieľa na organizovaní odborných podujatí, informujúcich o negatívach hazardných hier - gamblerstve a i. - a informuje o nich elektronickou i klasickou poštou poslancov na všetkých úrovniach správy vecí verejných. Taktiež komunikuje s významnými subjektami spoločnosti.

Toto všetko má slúžiť zvýšeniu informovanosti občanov a občaniek SR a zvýšeniu ich zodpovednosti za vec verejnú, za ochranu Slovenska pred nevýhodnou a nebezpečnou investíciou. Jej nositeľom je svetový podnikateľ Harrah's Entertainment z USA, ktorý buduje kasína na 4 kontinentoch, "podniká" s hazardnými hrami - so všetkými negatívnymi dôsledkami pre nich a pre ich okolie!

Postupne sa takto vytvára sieť ľudí a organizácií, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť Bratislavy a celého Slovenska, ktorému hrozí, že sa stane "perspektívnym miestom" pre developerov zameraných na priemysel zábavy a hazardných hier. Ako by to ovplyvnilo spôsob života, štruktúru ekonomiky a obyvateľstva, kultúru a odovzdávanie hodnôt ďalším generáciám možno ľahko uhádnuť...

2/ Prečo občania a občianky súrne potrebujeme byť informovaní?

- Občania a občianky sa potrebujú oboznámiť s faktami: prečo bola tak narýchlo a nedemokraticky prijatá novela zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, aký podiel tu zohral Výbor NRSR pre financie, rozpočet a menu so svojimi 39 pripomienkami a doplnkami k prijatiu zákona č. 478/2009 Z.z. o hazardných hrách, ako hlasovali poslanci a poslankyne a jednotlivé poslanecké kluby za túto novelu zákona. Potrebujú sa oboznámiť s obsahom zákona, ktorý je celkom ušitý na potreby a záujmy amerického investora, nie na ekonomické a spoločenské potreby Slovenska!

- Vnucuje sa nám tu na Slovensko nový druh "podnikania": získavanie peňazí na základe vytvárania optimálnych podmienok pre hazardné hranie: aby čím viacej ľudí, bez ohľadu na únosnú mieru dopravnej a ľudskej pohody v celom regióne Bratislava-Viedeň, mohlo prísť na pôde Slovenska o svoje peniaze v mene ekonomických záujmov amerického investora. To je v rozpore s etikou podnikania, podobne ako vývoz zbraní do rozvojových krajín, podobne ako obchodovanie s ľuďmi, ako sexturizmus a iné pliagy súčasnej postmodernej spoločnosti, ktorým je spoločné, že podnikateľovi prináša zisk, riziko či škodu jeho klientovi.

- Výskumy ukázali, že až 8% hráčov - mladých ľudí sa stáva závislými na hazardnom hraní, u dospelých hráčov sú to 4%. Vieme. aké je ťažké a finančne náročné sa z tejto zákernej choroby vyliečiť. Na Slovensku potrebujeme lepšie a účinnejšie regulovať existujúce zariadenia pre hazardné hranie a nie megakasíno! Médiá majú povinnosť sprostredkovať tieto informácie občanom a občiankam!

- Pre ľudsky dôstojné a zodpovedné správanie sa občanov a občaniek je dôležité vedieť, že údaje predkladané developermi nie sú spoľahlivé. Po verejných prezentáciách urbanistickej štúdie na úrovni dvoch samospráv možno skonštatovať, že sa postupne menili spolu so stratégiou i taktikou developera. Najskôr sa sľubovali pracovné miesta v rozsahu 9 tis. stálych pracovných miest a cca 30 tis. sezónnych pracovných miest, po prezentácii zostalo z nich iba 2500 pracovných miest; rozvoj mestského turizmu by mal pritiahnuť 5 mil. hráčov ročne a 39 tis. denne; sľubujú sa úžasné prvky nadmestskej infraštruktúry; sľubujú vybudovať luxusnú vstupnú bránu do Bratislavy v podobe dvoch 25-35 podlažných výškových veží na rovine pred mestom... Ale ukazuje sa, že ani jeden prvok nie je investične zazmluvnený!

Z presného súčtu týchto vágnych sľubov a čísiel a vágnych prvkov investície - ktoré nie sú podložené serióznou ekonomickou analýzou - developer TriGranit odvodil sumu 600 mil. Eur odvodov do štátnej kasy z (degresívne nastavených) daní zo ziskov z hazardného hrania.

Čo sa však vždy rovnako opakovalo z úst pana Gábora Zászlósa bolo: "Projekt polyfunkčného centra je bez megakasína nerealizovateľný!.. Rešpektujem vaše názory, ale táto investícia tu bude, lebo je v súlade so zákonom!"

Považujeme to za neserióznu hru s dôverou ľudí na Slovensku, ktorí tak naliehavo potrebujú peniaze a prácu!

3/ Skúsenosti s iniciatívou "NIE! megakasínu" zo Slovinska - prednesie pán Bogdan Vidmar z o.z. Koordinácia za obmedzenie hazardu. Poinformuje o vlne občianskeho nesúhlasu v Slovinsku s plánom výstavby megakasína v Novej Gorici v rokoch 2005- 2008, o priebehu a výsledku serióznej verejnej diskusie k tejto téme: odmietnutie výstavby megakasina a prijatie zákona o rozumnej regulácii hazardného hrania.

4/ Obavy rodičov z šírenia ponuky hazardného hrania sú oprávnené!

Svoju skúsenosť o tom povedia manželia Kordošovci z o. z. Na pomoc ohrozenému dieťaťu.

18. 2. 2010 Európsky parlament berie vážne bezpečnosť obyvateľov Európy

Súdny dvor ES svojím rozsudkom potvrdil, že každý členský štát môže stanovovať ciele svojej politiky v oblasti stávkových a hazardných hier a určovať mieru požadovanej ochrany. Preto každý členský štát môže zakázať podnikom, aby prevádzkovali hazardné hry na internete na jeho území, a to aj vtedy, keď majú sídlo v inom členskom štáte, v ktorom takéto služby poskytujú v súlade so zákonom.

"Súdny dvor vo svojom rozsudku C-42/07 zdôraznil, že právna úprava hazardných hier je súčasťou oblasti, v ktorej sú medzi členskými štátmi zásadné rozdiely ohľadom morálky, náboženstva a kultúry". V súčasnosti prebieha v niekoľkých členských štátoch revízia regulačného rámca v tejto oblasti.

Preto je dôležité, aby sa Komisia aj EP vyjadrili k najnovšiemu vývoju právnych predpisov v členských štátoch v súvislosti s uvedenými rozsudkami Súdneho dvora. Je potrebné zaviesť spoločný regulačný rámec pre rastúci počet cezhraničných činností v oblasti hazardných hier na internete. "Naším cieľom musí byť- a to aj v súvislosti s plánovanou výstavbou megakasína na Slovensku - čo najlepšia ochrana zraniteľných spotrebiteľov, predchádzanie závislosti a chorobnému hráčstvu, ako aj vzniku organizovaného zločinu".

Anna Záborská, poslankyňa EP

8. 2. 2010 Tlačová správa k priebehu Petície proti výstavbe megakasína v Bratislave

Skupina občanov a občaniek s podporou 20 občianskych združení zahájili 22. decembra 2009 petíciu proti výstavbe megakasína Metropolis v Bratislave. Investor projektu Metropolis sľubuje výstavbu rôznych prvkov nadmestskej infraštruktúry za podmienky, že jeho súčasťou bude obrovské kasíno, typu Las Vegas, ktoré je prispôsobené širokej verejnosti. Podľa mnohých však takéto centrum by bolo významným strediskom hazardu v Európe. Predstavuje hrozbu zvýšenej kriminality, drog, prostitúcie, organizovaného zločinu, závislostí a zhoršenia morálneho prostredia na Slovensku.

Petičný výbor oznamuje, že do konca januára 2010 získal pod petíciu 56000 (päťdesiatšesťtisíc) podpisov. Zber podpisov pod petíciu naďalej pokračuje po celom Slovensku.

Podpisovanie petície odštartovali obyvatelia mestskej časti Petržalka. Vysoký záujem prejavili obyvatelia celej Bratislavy a po tlačovej konferencii 12. januára sa petícia preniesla do celého Slovenska. Petíciu podporili viaceré významné osobnosti verejného života (pozri stránku petície: www.peticia.sk/megakasíno). Silnú podporu vyjadrili tiež občania a občianky, ktorí prišli do bezprostredného kontaktu s gamblerstvom.

Petičný výbor si nesmierne váži prácu všetkých dobrovoľníkov pri získavaní podpisov. Výbor pripravuje pre odosielateľov petičných hárkov ďakovné listy. Zaslané boli už aj osobné listy všetkým poslancom mestského zastupiteľstva Bratislava, poslancom mestskej časti Petržalka a tiež poslancom obce Jarovce.

Petičný výbor vyjadruje hlboké znepokojenie, že naši volení zástupcovia v NR SR neberú ohľad na dôsledky výstavby megakasína pre dlhodobý vývoj našej spoločnosti a paradoxne neprihľadajú ani na spoločenský pohyb v tejto otázke. V prvej fáze poslanci zlyhali. 22. X. 2009, keď prijali podsunutú účelovú zmenu zákona (Zákon č. 478/2009 Z.z. o hazardných hrách), ktorý zavedením pojmu „kasíno v rekreačnom komplexe“ privileguje investora megakasína zavedením degresívnej dane pri raste príjmov z hazardu a možnosťou poskytnutia licencie až na 30 rokov. Následné pokusy poslancov z opozície zmeniť prijatý zákon narazili na odmietnutie zo strany predovšetkým koaličných poslancov a poslankýň. Pri ich prerokovávaní neposunuli návrhy ani do druhého čítania i napriek tomu, že medzitým pribudlo na internete, v médiách i zo strany občianskych iniciatív dostatok informácií o širších a dlhodobých negatívnych súvislostiach výstavby megakasína. Pri poslednom hlasovaní k tejto veci 4. februára 2010 bolo proti prerokovaniu návrhu v druhom čítaní 39 poslancov s tichou podporou ďalších 31 poslancov prevažne z tábora koalície a za návrh hlasovalo iba 64 poslancov prevažne z opozície. Vyzývame preto zákonodarcov v NR SR a na úrovni samosprávy, aby pri najbližšom prerokovaní noriem súvisiacich s megakasínom svojím hlasovaním povedali ÁNO zdravému Slovensku a NIE megakasínu.

Vyzývame tiež všetkých občanov a občianky, ktorým záleží na zdravom vývoji mládeže, rodín a ekonomiky na Slovensku: zapojte sa do petície, pokiaľ ste tak ešte neurobili! Povedzte svojim podpisom rozhodné NIE! stavbe megakasína! Petícia stále pokračuje.

Potrebné informácie o petícii a podpisový hárok nájdete na www.peticia.sk/megakasino.

Petičný výbor

V Bratislave 8. februára 2010

Kontakt: Terézia Lenczová, e-mail: family@slovanet.sk

3. 2. 2010 Podpora petícii proti výstavbe megakasína od osobností spoločenského života

Téma megakasína nie je len mediálnou témou. Mnohí zodpovední občania a občianky ju vnímajú a avizujú ako ohrozenie pre zdravý rozvoj mládeže a rodín na Slovensku. Významné osobnosti nášho spoločenského života sa pripájajú k nám s rozhodným NIE! hazardu so štátnou podporou, NIE! vytváraniu príležitostí pre vznik závislosti v prostredí, kde hazard sa nechápe ako hra, zábava, ale falošne sa podsúva ako nádej na získanie peňazí pre tých, ktorí ich objektívne potrebujú. Nádej, ktorá sa tak často mení na pascu...

Nie, to nie je cesta k prosperite Slovenska! Je to cesta späť, späť od znalostnej a informatívnej ekonomiky a spoločnosti k spoločnosti patologickej.

K nášmu NIE megakasínu sa pripájajú:

JUDr. Ján ČARNOGURSKÝ, bývalý disident a odvážny bojovník za slobodu

Doc. RNDr. Vladimír ĎURIKOVIČ, dlhoročný predseda Hnutia kresťanských rodín

Mgr. Ladislav LENCZ, iniciátor a autor výchovno-vzdelávacieho pedagogického projektu Etická výchova

Ladislav ŤAŽKÝ, slovenský spisovateľ

Prof. Stanislav VOJTKO, riaditeľ Inštitútu rodiny Jána Pavla II.

ThDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, arcibiskup bratislavskej diecézy

Prof. Ing. arch. Štefan ŠLACHTA. PhD., Hlavný architekt mesta Bratislavy

MUDr. Jozef Benkovič, primár oddelenia OLÚP Predná Hora n.o.

František KOVÁR, herec

Daniel Pastirčák, kazateľ, básnik, prozaik, esejista, výtvarník

Niektoré výroky ku kauze megakasíno a ku kultúre, ktorú predstavuje:

Zástupca investora p. Zaszlos: Na otázku "Prečo v projekte Metropolis musí byť megakasíno?" odpovedal: "Iba takto je projekt ekonomicky kompletný."

"Nemožno hovoriť o pokroku, ak upadá človek!" povedal Alexander Voznesenskij, ruský spisovateľ.

"Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil!" hlása už 2 tisíce rokov Ježiš Kristus.

Profesor Vojtko: "Mám vážne obavy o zdravý vývoj mladých ľudí a ich budúcich rodín!"

"Viem, že našej generácii megakasíno veľmi uškodí! A nielen nám. Deti v rodinách gamblerov budú trpieť a takého problémy sa povlečú donekonečna", hovorí Sandra Adamcová zo Závodu.

Spisovateľ Ladislav Ťažký okamžite zareagoval touto hlbokou myšlienkou: "Čím menej som chcel, tým viacej sa mi dostávalo!"

Doc. Ďurikovič: "Som zásadne proti výstavbe megakasína na Slovensku a kdekoľvek na svete, pretože ohrozuje a rozvracia stabilitu osobnosti, manželstiev a rodín. Je príživníckou inštitúciou, ktorá žije z dehonestácie pozitívnych hodnôt človeka, zo zneužívania a posilňovania jeho slabých stránok a z jeho materiálneho zruinovania...

Takto nepriamo i priamo - prostredníctvom reklamy, ktorá by pozývala k priamej účasti v takomto zariadení - by boli mnohí mladí vedení k nezáujmu o vzdelanosť, k odmietaniu kultúrnych hodnôt i osobných koreňov, čo likviduje vlastnú, národnú i európsku identitu človeka. Je to ničenie toho najvzácnejšieho.

Nestaňme sa spoluvinníkmi nešťastia našich detí!

Doc., PhDr. Mária Potočárová, vysokoškolský pedagóg, UK Bratislava: "Dostupnosť služieb, ktoré by malo megakasíno poskytovať, celkove oslabí schopnosť vyrovnaného a asertívneho správania, schopnosť odmietnutia návykových látok a rizikového správania, najmä u mladých ľudí. Vo výstavbe megakasína nepôjde o hry, ale o životy našich detí a mladých ľudí."

Email od MUDr. Jozefa Benkoviča:

Vážený petičný výbor,

vážená pani Lenczová, členka petičného výboru!

Odpovedám na e-mail, ktorý ste mi písali ako členka petičného výboru proti stavbe megakasína Metropolis.

Keďže sa zaoberám liečbou patologických hráčov, môj názor bude prezentovaný hlavne z tohto pohľadu.

Hry aj zábava bola, je, aj bude súčasťou života a hlavne zábavy ľudstva. Je tiež iste pravdou, že hlavne ekonomický prínos pre takú malú krajinu, ako je SR bude zrejme pomerne veľký (prílev turistov, financií do rozpočtu štátu, možno aj pracovné príležitosti pre viacerých Slovákov). Veď tzv. hazardný priemysel je šedou ekonomikou každej krajiny, kde je legalizovaný.

Na druhej strane však možno vidieť aj negatíva takéhoto „hazardného priemyslu“. Možno určite predpokladať nárast kriminality s možným „prepieraním tzv. špinavých peňazí“...(to sú fakty odborných prác a štatistík, už dlhodobo sledovaných v štátoch, kde má hazard silné korene), nárast prostitúcie (lebo tam, kde sú financie, sa rozvíja aj tento problém).

A určite aj nárast množstva patologických hráčov- Slovákov, veď ktorý gamblér na Slovensku by si nechcel vyskúšať gambling v Monte Carlo, alebo Las Vegas. Keďže však gamblér zväčša nedisponuje nadbytočnými financiami, ale hlavne dlhmi, bude mať takto „veľkú príležitosť“ vyskúšať si „svoje šťastie a rozbaliť to vo veľkom“ aspoň v megakasíne v Bratislave.

A dôsledky takýchto pokusov určite nebudú na seba dlho čakať. Ja sa obávam hlavne veľkých finančných debaklov, rozpadu vzťahov v rodinách a v konečnom dôsledku aj dokonalých samovrážd týchto ľudí, ktorým to finančne „zlomí väzy“. Tak že určite predpokladám nárast takýchto závislých klientov a ďalších problémov v oblasti nelátkových závislostí.

Každý štát, ktorý sa do niečoho takéhoto chce pustiť, mal by si hlavne veľmi starostlivo a zodpovedne zvážiť všetky pozitíva, ale aj negatíva a dopady na svoju krajinu, hlavne však na svojich občanov.

Ostávam s pozdravom

MUDr. Jozef Benkovič

primár oddelenia

OLÚP Predná Hora n.o.

P.S. K otázke, aká je účinnosť liečby našich klientov, som písal pred 3-4 rokmi štúdiu: Príčiny recidívy liečených patologických hráčov. Publikoval som ju v časopise spoločnom pre SR a ČR Psychiatria pre prax.

2. 2. 2010 Petičný výbor zaslal listy poslancom miestnych zastupiteľstiev

Dňa 2. 2. 2010 petičný výbor zaslal listy poslancom Mestské zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Petržalka a Miestneho azstupiteľstva mestskej časti Jarovce. Nižšie uvádzame text listu:

Vážený pán poslanec Mestské zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy !

(Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Petržalka)

(Miestneho azstupiteľstva mestskej časti Jarovce)

Pred 4 rokmi ste na seba prevzali zodpovednosť voči svojim voličom i voči Slovenskej republike, že budete podľa svojich najlepších schopností zastávať krátkodobé i dlhodobé záujmy a potreby občanov svojho volebného obvodu, ale aj celej našej krajiny. Ďakujeme Vám, že tak konáte s odborným nadhľadom a s potrebnou informovanosťou.

Práve v mene Vami prevzatej zodpovednosti za nielen krátkodobé, ale aj dlhodobé záujmy občanov i našej vlasti SR si dovoľujeme Vás osloviť vo veci Petície proti výstavbe megakasína na Slovensku. Naša petícia vychádza z mediálnych informácií o záujme americkej firmy Harrah´s Entertainment v spolupráci s developerom Tri Granit vybudovať v bratislavskom regióne na hraniciach s Rakúskom a Maďarskom kasíno obrovskej kapacity.

V tomto prípade podľa nás nejde iba o legitímne právo občanov v dotknutých obciach výhodne si predať svoje pozemky, nejde iba o budovanie nadmestskej infraštruktúry, ktorej povinnou súčasťou má byť spomenuté megakasíno, nejde iba o investormi sľubované a politikmi citované ekonomické prínosy. Bohato dokumentované zahraničné skúsenosti s prevádzkovaním megakasín typu Las Vegas, určených pre širokú, neregulovanú klientelu však hovoria o reálnych vyvolaných spoločenských nákladoch, ktoré vznikajú v dôsledku prevádzkovania megakasín. K tomu si môžete pozrieť analytickú štúdiu politológa Mgr. Mareka Papajčíka na stránke petície (www.peticia.sk/megakasino) a posúdiť zo širšieho spoločenského a najmä dlhodobého pohľadu objektívne vznikajúce spoločenské problémy. Pripomíname, že novela zákona o hazardných hrách (Zákon číslo 478/2009 Z. z.), účinná na Slovensku od 1. januára 2010, umožňuje až 30 ročnú licenciu pre podobné zariadenia. Okrem toho na Slovensku máme už svoje trpké skúsenosti s dôsledkami hazardného hrania na mladých ľudí a na rodiny, ktoré spôsobuje stále sa rozširujúca ponuka zariadení pre hazardné hry v krčmách, športových kluboch, cukrárňach a pod. Láskavo si pozrite domény www.prevencianeza.sk, www.nehraj.sk, www.stophazardu.cz.

Podpora štátu a samosprávnych orgánov budovaniu podobných zariadení by bola súčasne signálom pre mládež, že hazardné hranie je legitímny spôsob obživy. Považujeme to za zavádzajúce a nebezpečné pre rozvoj ľudského a vzdelanostného potenciálu na Slovensku. Vážená pani poslankyňa, veríme, že Vaše skúsenosti, Vaša zodpovednosť za veci verejné a za budúcnosť našej spoločnej krajiny Vám nedovolí, aby ste hlasovali za výstavbu tejto veľmi kontroverznej investície. Budeme Vám vďační za Vaše rozhodnutie v prospech dlhodobého zdravého rozvoja spoločnosti, najmä rodín a mladých ľudí na Slovensku.

S pozdravom a úctou

Eleonóra Macková
Predsedníčka petičného výboru

15. 1. 2010 Slováci, zobuďme sa!

Pamätám si, keď som bola ešte dieťa, chodievali sme k dedkovi na dedinu, rozprestierajúcu sa v malebnej oblasti pod Karpatmi. Malá, obyčajná dedina, akých bolo na Slovensku veľa. V strede dediny bol malý kostol, malá škola, škôlka, obecný úrad, na konci dediny bol cintorín. Ostali mi v pamäti dni prázdnin, keď sme s dedkom chodievali na drevenom voze na malinké pole, nachádzajúce sa za domami, pri malom čistom potoku. Dedko mal na poli zasiateho trocha obilia a my sme boli spolu toto pokosené obilie zvážať na drevenom voze. Boli to pekné časy, chvíle, ktoré ostávajú v pamäti navždy. Dedko nebol vôbec bohatý a všetko čo mal si vážil. Každý klas, každé zrnko padnuté na zem zodvihol. Tak isto, keď sme boli oberať hrozno, dedko dvihol zo zeme každú jednu bobuľku hrozna. Aj chlebík, ktorý vtedy vydržal dlho bez toho, aby splesnivel, spotrebovala jeho rodina všetok – uschnutý išiel hydine alebo výkupcovi starého suchého chleba. Nič nevyšlo nazmar...

Slovensko. Malá krajina uprostred Európy. Slovensko bolo vždy mojou láskou, srdcovka, prosto a jednoducho moja vlasť. Keď sme boli ešte za socializmu pri mori v bývalej Juhoslávii, niečo sme sa navysvetľovali Juhoslovanom, že sme Slováci, že sme jeden z dvoch národov, tvoriacich Československo. Môj otec nechápal, a aj ho to hnevalo, keď nás volali Češi, či jednoducho Čechoslováci. Dnes sme na tom podobne. Hoci máme svoje Slovensko, ktoré je už dnes na každej mape, hoc malé, ani dnes v zahraničí veľa ľudí nevie, kde sa vlastne Slovensko nachádza.

Možno však, že sa to v krátkej dobe zmení... Na Slovensko totiž prichádza veľká historická a viac sa neopakujúca príležitosť. Príležitosť v podobe megacentra hazardných hier. Americký investor si vytipoval našu malú krajinu ako objekt svojho nenásytného záujmu. Pri husto obývanej Petržalke, v Jarovciach, na okraji Bratislavy, sa mu zapáčilo tak, že tu chce postaviť herne hazardu nebývalého rozsahu. Vybral si dobre, pretože investícia má vyrásť pri hraniciach s Maďarskom, Rakúskom a Českom, na spojnici leteckej, cestnej, v Šengene. A navyše, Slovensko zaviedlo v roku 2009 európsku menu Euro. No problem. Šikovný podnikateľský zámer. Američania vždy vedeli, kde zainvestovať.

Oblasť, na ktorej má zámer vyrásť, je poľom, lúkou, je tu úrodná pôda, hnedozem, a v zemi sú sýte pramene výbornej pitnej vody, jednej z najchutnejších a najkvalitnejších na svete. Je to podunajská nádherná oblasť , v blízkosti je vodné dielo, lužné lesy, cyklotrasy. Milujem túto oblasť, aj preto, že bývam v Petržalke a aj preto, že príroda, ktorá tu je, je neopakovateľná a má svoje hlboké čaro. Keď sa oteplí, Petržalčania sadajú na bicykle a hrádza je plná slnka chtivých a po pohybe bažiacich ľudí. Šedé paneláky sa vyprázdnia a temer všetci ich sa presunú na hrádzu, aby obdivovali zelenú trávu, mohutný tok Dunaja, či bociana, ktorý chodí každý rok na to isté miesto pri ramene Dunaja a chytá žaby.

A táto oblasť sa má postupne premeniť na niečo, čo v našej histórii nemá obdobu. Investor pod rúškom kultúrno-športového komplexu , vybuduje na tomto poli, na našej slovenskej zemi slovenské Las Vegas. Okrem golfového ihriska, aquaparku či steny na lezenie, ponúka slovači, chudobnej na kultúrne a športové komplexy a vyžitie aj nové obchodné centrá. Tie majú vyrásť v lokalite, ktorá má najväčšiu plochu obchodných priestorov na Slovensku. Taktiež nezabúda ani výstavbu luxusných hotelov či apartmánov, alebo na jazierko, na ktorom si náš národ môže poprípade začlnkovať. Všetky tieto kultúrno-športovo-nákupno-ubytovacie komplexy majú byť akousi maskou, pod ktorou budú driemať ako nevybuchnuté sopky stovky hracích stolov na poker, stovky hracích automatov, rulety na americký spôsob. Super nie?

Okrem tohto všetkého luxusného a moderného, niečoho o čom môže snívať celá Európa, ponúka ako bonus aj zvýšenie cestovného ruchu v tejto lokalite, boom do štátneho rozpočtu, deväťtisíc pracovných miest /krupieri, chyžné, pomocní pracovníci, barmani, upratovačky či predavači/. Prečo potom túto investíciu snov, ktorú nám môže závidieť celá Európa, odmietli krajiny ako je Slovinsko, Maďarsko či Rakúsko? Žeby nechceli ročne navýšiť príjmy do štátneho rozpočtu o miliardy? V čase krízy? Alebo nechceli skrze túto šancu storočia vyriešiť nezamestnanosť? Alebo netúžia po prívale zahraničných turistov?

Za mojich mladších čias sa stávalo, že niektorí Európania, alebo obyvatelia iných kontinentov nevedeli, kto sú to Slováci, kde sa nachádza Slovensko. Hnevalo to môjho otca, ja som to nechápala . Keď tu ale vyrastie tento neuveriteľný megalomanský projekt Metropolis, budú vedieť aj vrabce na stromoch v Austrálii, že Slovensko je najväčšou herňou hazardu v srdci Európy. Je krajinou, kde sa schádzajú všetci hazardu chtiví ľudia aby kŕmili nenásytné automaty, buď z rozmaru, alebo z túžby po bohatstve.

Môj dedko nebol bohatý a vážil si všetko, čo mal, pretože na všetko si zarobil svojimi rukami. Nič, z toho čo sa mu urodilo, alebo to čo si kúpil, nevyšlo nazmar...tak isto aj môj otec.

Slováci, sme naozaj na tom tak biedne, že potrebujeme hazardné herne, za ktorými budú naše bledé deti horúčkovito točiť páčkami, či gombíkmi a čakať, že snáď zbohatnú z večera do rána? Sme snáď naozaj na tom tak zle, že naše vzdelané deti budú odkázané pracovať ako krupieri, či poslíčkovia odetí v uniformách v luxusných hoteloch a čakať na sprepitné? Sme naozaj na tom tak zle, že musíme rozpredať našu pôdu a v tej pôde bohaté zásoby výbornej pitnej vody investorovi, ktorý z našich detí urobí zombie?

Zobuďme sa predsa! Chceme toto?

Môj dedko by dnes odpovedal: „Všetko čo vlastním, mám z poctivej práce vlastných rúk. Vážim si to a viac nepotrebujem. Je to moje, pocitvé, a keď zomriem, bude to všetko - i keď nie je toho veľa - mojich detí. Mám z toho radosť a som na to hrdý...“

Môj otec by dnes odpovedal: „Nie, takéto zviditeľnenie Slovenska nepotrebujeme, radšej nech si nás mýlia ešte nejakú dobu v zhraničí so Slovincami, alebo s Čechmi, než aby sa Slovensko vpísalo do histórie sveta ako krajina hazardu...“

A odpovedzme si na záver každý jeden za seba, úprimne: „ Keď budeme dnes ďalej poctivo pracovať, ako nás to učili naši dedovia a otcovia, vysledok sa síce objavi sice neskôr, ale o to bude cennejší....lebo bude len náš, z práce našich vlastných rúk.“

Eleonóra Macková

12. 1. 2010 Tlačová správa ku Tlačovej konferencii "Proti výstavbe megakasína na Slovensku"

1/ Reálie o petícii
Dňa 22. decembra 2009 zahájili občania celoslovenskú petíciu proti investičnému zámeru developerskej firmy TriGranit a americkej firmy Harrah s Entertainment vybudovať na území Slovenska obrovské európske zábavné centrum Metropolis, ktorého prvým a najviac najdôležitejším projektom je obrovské megakasíno.

Občania žiadajú petíciou Národnú radu Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, Vládu Slovenskej republiky a príslušné orgány miestnej štátnej správy a územnej samosprávy, aby prijali rozhodnutia na zabránenie výstavby tohto megakasína na území Slovenskej republiky.

Petíciu k dnešnému dňu podporuje 20 občianskych združení a postupne sa pripájajú ďalšie občianske niciatívy a spoločenské subjekty, cirkvi a obce. Informačným miestom petície je web stránka www.peticia.sk/megakasino, na ktorej je možné stiahnuť si aj petičný hárok.

2/ Motivácia členov petičného výboru a podporujúcich organizácií
Iniciátori petície odmietajú túto investičnú akciu, ktorú už viaceré krajiny z nášho stredoeurópskeho regiónu (Slovinsko, Maďarsko) odmietli. Považujú ju za rizikovú pre spoločnosť tak malého štátu, akým je Slovenská republika. Popri sľubovaných ekonomických prínosoch v podobe príjmov pre štátny rozpočet a ponuke nových pracovných miest, vidia aj hrozbu negatívnych dôsledkov. Takýto obrovský projekt, ktorý sústredí na jedno miesto tak veľké a nekontrolovateľné množstvo ľudí, predstavuje riziko zvýšenej kriminality, ponuky drog, prostitúcie, organizovaného zločinu vrátane medzinárodného. Nemenej závažné je riziko nárastu závislosti na hazardných hrách, čo prináša obrovské ekonomické straty, ľudské zlyhania, ohrozenie stability rodín a záťaž pre celú spoločnosť.

3/ Iniciátori petície spolu s ostatnými občanmi sa obracajú na politikov
Táto občianska iniciatíva nastupuje po neúspešnom pokuse politikov v NR SR zabrániť pokusu poslancov zo Smeru a ďalších koaličných strán otvoriť rýchlou, bez verejnej diskusie presadenou novelou zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, cestu k výstavbe takéhoto centra hazardu na Slovensku. Iniciátori petície majú vážne obavy. Ak vláda hovorí áno tak masívnej ponuke hazardných hier, áno získavaniu peňazí na úkor ľudskej slabosti a nerozumného riskovania, je to negatívny signál pre mládež a jej poslanie vzdelávaním a prácou si zarábať na živobytie. Ak sa v spoločnosti znevažujú základné hodnoty, medzi ktoré isto patrí aj poctivá práca, destabilizuje ju to a narúša jej kohéziu.

Občania prejavujú nesúhlas so správaním sa niektorých členov vlády SR a Národnej rady SR, aj niektorých zamýšľanou investíciou dotknutých politikov samosprávnych orgánov, ktorí o investícii hovoria iba v pozitívnom duchu a nespomínajú možné negatívapre široké okolie v rádiuse cca 300 km s následnými spoločensky patologickými javmi. Pre tieto patologické spoločenské javy megakasína napr. USA a Rusko vytesnili do púští alebo málo obývaných území. My na Slovensku by sme to chceli mať pri hlavnom meste republiky, v husto obývanom priestore Bratislava-Viedeň!

Napriek tomu, že je pol roka do parlamentných volieb, keď sa nezvykne počúvať na kritické hlasy občianskej verejnosti, chceme našimi podpismi dôrazne pripomenúťnašej sociálno-demokratickej vláde, že nezodpovedá pred občanmi iba za naplnenie štátnej kasy, iba za „chlieb a hry“ pre voličov, ale aj za budúce generácie našej spoločnej krajiny. Za súdržnosť spoločnosti, za hodnoty, ktoré ako jediné sú schopné túto súdržnosť (kohéziu) spoločnosti vytvárať a udržať aj do budúcnosti!

4/ Ide nám o rešpektovanie týchto hodnôt:

 1. Úcta k poctivej práciako zdroji obživy; jej zdrojom nemôže byť hazard.
 2. Ochrana rodiny a úcta k vzájomnej spolupatričnosti. Prítomnosť megakasína je pre mladých ľudí, zvlášť pre životeľov rodín, ktorí chcú skúšať svoje šťastie a „zarábať“ v hazardných hrách, trvalým a masívnym ohrozením vzniku patologickej hráčskej závislosti (gamblerstva). Skúsenosti s týmto typom závislosti sú viac ako alarmujúce, čo sa týka ich schopnosti vrátiť sa do normálnych rodinných a pracovných koľají. Problém patologického hráčstva by nemal byť nikomu ľahostajný.
 3. Ochrana mládežepred spoločensky patologickými javmi – je v záujme nielen rodičov a pedagógov, ale aj politikov.
 4. Možnosť vyjadriť sa k dôležitým celospoločenským témam– máme právo sa vyjadrovať k investíciám, ktoré môžu mať negatívne dôsledky na život našej spoločnosti.

Petičný výbor petície Proti výstavbe megakasína na Slovensku

Web: www.peticia.sk/megakasino

V Bratislave 12. 1. 2010

12. 1. 2010 Komuniké

Projekt maďarského developera TriGranit a americkej firmy Harrah s Entertainment na vybudovanie obrovského európskeho zábavného strediska s megakasínom v okolí Bratislavy a v blízkosti Viedne, účelová zmena zákona o hazardných hrách na podporu tohto zámeru a nasledujúce postoje dotknutých spoločenských subjektov sa stali nevdojak zrkadlom vzťahu našej spoločnosti voči hazardnému hraniu v ostatných 20 rokoch. Hracie automaty rôzneho typu sa inštalujú po celom Slovensku kontrolovane i nekontrolovane, ako zdroj daňových príjmov pre samosprávy, ako spestrenie ponuky zábavy vo vidieckych krčmách, v mestských reštauráciách, v cukrárňach, v športových kluboch. To sú všetko rôzne krycie mená pre ponuku miesta pre hazardné hry. Kto má v našej spoločnosti prehľad o ich počte a o hospodárení s nimi? Nárast hazardného hrania je veľmi negatívny jav, ktorý nadobúda pre našu spoločnosť rizikový rozsah pre závažné negatívne dôsledky, aj pre svoju relatívne vysokú spoločenskú akceptáciu.

Čo je príčinou rozširovania zariadení pre hazardné hry a ich rastúcej akceptácie?
- Jednak spomenutá snaha samosprávnych orgánov získať viac prostriedkov na svoje projekty. - Jednak vidina ľahkého získania peňazí pre nezamestnaných mladých ľudí, pre otcov rodín, pre matky samoživiteľky, pre podnikateľské zámery malých podnikateľov v čase finančnej krízy. - Jednak ponuka hry na hracích automatoch v bežne dostupných, pôvodne iba zábavných zariadeniach, čo môže zvádzať neskúsených mladých i dospelých ľudí opakovane skúšať šťastie... - Rastúca ponuka hracích automatov pre hazardné hry je uľahčená značnou nevedomosťou, nedostatkom informácií u mládeže i dospelých o potenciálnych negatívnych dôsledkoch hazardného hrania. Táto neinformovanosť či tabuizácia negatívnych dôsledkov sa prejavila aj pri novelizácii zákona o hazardných hrách č. 171/2005 Z.z. v októbri 2009 do znenia zákona č. 478/2009 Z.z. v prospech projektu megakasína. - Nárast počtu hracích automatov v SR, skúsenostne vnímaný, ale štatisticky zatiaľ nedostatočne podchytený alebo verejne málo prezentovaný, pomaly, silou zvyku, tiež pôsobí na rastúcu akceptáciu ich používania vo verejných zariadeniach. - Do tejto pre hazard priaznivej klímy prichádza ponuka projektu vybudovať obrovské kasíno v stredoeurópskom husto osídlenom priestore medzi Bratislavou a Viedňou. Tento projekt niektorí členovia vlády SR a niektoré dotknuté samosprávne orgány predstavujú a obhajujú jednostranne a nekriticky. Akoby videli len sľubované ekonomické prínosy investičného zámeru, bez zváženia vyvolaných negatívnych efektov, overených skúsenosťou iných krajín, ktoré ponúkaný projekt odmietli. - Tento jednostranný pohľad mnohých politikov a občanov ukazuje na pragmatický spôsob myslenia čo sa týka prístupu k získaniu peňazí za každú cenu. Tak to bolo v období pôsobnosti Varšavskej zmluvy, ktorá prisúdila Slovensku úlohu veľkej zbrojovky na výrobu zbraní pre "vývoz revolúcie" do rozvojových krajín, tak je to i v prípade obrovského zábavného centra typu Metropolis, ktoré je podmienené primárnou výstavbou megakasína s viac ako 500 hracími prístrojmi.

Vzhľadom na závažnosť a rozsah výskytu tohto negatívneho spoločenského javu na Slovensku pozývajú občania a občianky s podporou 20 občianskych združení všetkých občanov dobrej vôle, mužov a ženy na Slovensku, rodičov, pedagógov, členov všetkých cirkví, politikov samosprávnych orgánov, pracovníkov médií masovej komunikácie, aby spolu s nami nahlas povedali svoje jednoznačné "NIE!" výstavbe megakasína v Bratislave či inde na Slovensku. Vyzývame Vás v mene bezpečnosti detí a mládeže a ich zdravého rozvoja, ich zodpovedného a tvorivého vzťahu k práci, v mene ochrany rodín pred pliagou gamblerstva, v mene súčasnej i budúcej súdržnosti a stability našej spoločnosti, aby každý/každá na svojom mieste ste venovali kritickú pozornosť javu hazardného hrania. Žiadame našich politikov, ktorým sme dali mandát, aby zodpovedne budovali legislatívny rámec pre spoľahlivú kontrolu hazardných zariadení. V opačnom prípade nám tento spoločenský jav môže natoľko prerásť cez hlavu, že sa stane postupne spúšťačom vážnej destabilizácie spoločnosti a ďalšieho nárastu chudoby. Pozývame všetky odborné inštitúcie i občianske štruktúry, ktoré sa zaoberajú skúmaním, vyhľadávaním a terapiou gamblerov, aby šírili pravdivé informácie o tomto zhubnom jave v našej spoločnosti. Lebo bez správnej diagnózy nie je možná liečba. Bez zmeny správania si ponesieme všetci veľmi negatívne dôsledky zhubného vplyvu hazardného hrania na deti a mládež, na rodiny, na pracovné prostredie, na celospoločenskú morálnu klímu a v konečnom dôsledku aj na poklese rastu ekonomiky.

Petičný výbor proti megakasínu v Bratislave, v Bratislave 12. januára 2010

11. 1. 2010 - List
Úryvok z Pastierskeho listu bratislavského arcibiskupa-metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

S nádejou si želáme, aby aj naši zvolení zástupcovia v národnom parlamente a poslanci samosprávnych inštitúcií, ako aj ostatní občania prostredníctvom demokratických nástrojov využili nasledujúci rok a nasledujúce obdobie na to, aby presadili a podporili správne smerovanie našej spoločnosti. Veľmi si želáme, aby sa naša ľudská dôstojnosť prejavovala aj v tom, že schopnosti našich ľudí, ich pracovitosť sa poskytnú do služieb do prípravy a tvorby užitočných hodnôt. Jednoducho povedané, napríklad do výroby dobrých áut, či televízorov, alebo iných výrobkov, ale nie do služby hracích stolov, či automatov. A že do našej krajiny prídu milióny návštevníkov kvôli kráse našej prírody, kvôli vynikajúcim schopnostiam našich zdravotníkov, učiteľov, umelcov, športovcov, kvôli našej pohostinnosti a nie kvôli činnosti, ktorú chcú skryť pred očami svojich najbližších.

Základná voľba hodná našej ľudskej dôstojnosti spočíva v tom, že keď už si zarábame na živobytie službou iným, voľme vždy službu na konštrukcii, aj keď len vecí, a neslúžme deštrukcii charakterov.

Úryvok z Pastierskeho listu bratislavského arcibiskupa-metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského, ktorým sa otec arcibiskup prihovára veriacim pri slávnosti Bohorodičky Panny Márie na Nový rok 2010

23. 12. 2009 - Správa pre tlačové agentúry:
Petícia proti výstavbe megakasína na Slovensku

Včera 22. decembra zahájili občania celoslovenskú peticiu proti investičnému zámeru zahraničných firiem vybudovať na území Slovenska obrovské kasíno, známe ako Metropolis. Petíciu už podporilo aj 11 občianskych združení a očakáva sa pripojenie sa ďalších.

Iniciátori petície považujú túto investičnú akciu, ktorú už viaceré krajiny z nášho stredoeurópskeho regiónu (Slovinsko, Madarsko) odmietli, za veľmi negatívnu, pretože predstavuje hrozbu zvýšenej kriminality, drog, prostitúcie, organizovaného zločinu, závislostí a zhoršenia morálneho prostredia na Slovensku. Občania prejavujú nesúhlas so spravaním sa niektorých členov vlády SR a národnej rady, ktorí o investícii hovoria iba v pozitívnom duchu a nespomínajú možné negatíva pre široké okolie v rádiuse do 300 km s následnými spoločensky patologickými javmi. Pre tieto patologické spoločenské javy megakasína napr. USA a Rusko vytesnili do púští alebo málo obývaných území. My by sme to mali pri hlavnom meste republiky!

To sú dôvody masívneho nesúhlasu nielen politikov, ktorí proti tejto kauze statočne ale zatiaľ neúspešne bojovali na pôde parlamentu, ale aj občanov a siete občianskych združení.

Petičný výbor

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.
Platon webhosting