Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8627)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Perniš vladimír, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Ján, tech.hosp.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maskalikova Tatjana, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haller Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajarská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomášová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košalková Lívia, invalidná dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopúch Ľudovit , študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ko?aková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopík Martin, Backup & Storage Admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobeková Anastázia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámožíková Eva , učiteľka - dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopčanová Alena, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lóžiová Eva , učiteľka - dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Študencová Zuzana, učiteľka - toho času na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Marián, stav.inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šibal Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchánková Alena, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turčanová Mária, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtech Peter, ŽSR - IŽD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • belasova beata, liecebny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavek Jaroslav, lekár, Vranie 170, 010 14 Žilina 14
 • Kubišová Miroslava, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miščíková Alena , technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DORKO Jozef, vojak, Okružná 769, 058 01 Poprad
 • Hovanová Helena , administatívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Linkova Marcela, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrejka Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Anna, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuliačková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčová Marianna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brehuvová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brehuv Milan , Hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurcikova Maria, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrenčík Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machajová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollegová Dana, zdravotná sastra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchý Silvester, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konček Eugen, veterinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Končeková Beáta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ľubomír, Záhradný architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Donoval Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schäffer Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderová Monika, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varechova Dagmar , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Füleová Daniela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusko Martin , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ŠTRB?K Martin, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dovala Michal, asistent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Miloš, Grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajchová Terézia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hološková Viera, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ľubomír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Ružena, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcincak Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Surgentová Magdaléna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmecová Helena, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szentkeresztyová Mária, pomocný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štilichová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schmidt Pavol, Knihár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onder Anton, vodohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hirmajerová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ivančo roman, vodohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivančo Emil, stav. inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Eva, pomocná vychovávatela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fillová Lívia, Ludrová 302, 034 71 Ludrová
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fiľo Jan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurmeková Gabriela, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostovova Veronika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drab Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fristik peter, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schrötter Antonín, státní zaměstnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Jana, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jirků Jana, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuvada Jozef, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalková Monika, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaborčík Matúš, analytik, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajník florián, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anna Kutláková, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutláková Peter, elektro-projektant, J.Kráľa 700, 029 01 Námestovo
 • Kutláková Marie, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamkovič Daniel, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zachar Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreháčová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Birner Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makajová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fudalyová Marta, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bronieková Marta, personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrenová Rozália, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eyre Miriama, Liecebny Pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Mária, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • lojanova daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ranková Tatiana, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Topolčány Marián, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hunčíková anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanko-Macejová Lenka , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanko-Macej Miloš, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Havrilová Zuzana, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?a Milan , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lamperová Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzelová Dagmar , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Jozef, elektrikar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažová Emília, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučková Emília, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galica Dušan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barloková Mária, dôchod., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baran František , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Eva, mzdový referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šusteková Lýdia, samostatný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaži Pavol, geológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rábeková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollovič Marek, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuniak Marek, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Syrovatková Emília, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyška Libor, Sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinek Miroslav ml., robotník-strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golisová Michaela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádecký Jozef, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pinterová Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting