Podporujeme projekt obnovy súsošia Márie Terézie v Bratislave

Obr. 1: Súsošie Márie Terézie od Jána Fadrusza z roku 1897
Dňa 16. mája roku 1897 bola na bývalom Námestí korunovačného pahorka za účasti prominentných hostí, medzi ktorými bol aj cisár František Jozef I., odhalená monumentálna socha habsburskej panovníčky Márie Terézie. Jej autorom bol Ján Fadrusz, bratislavský rodák, ktorý vo svojej dobe patril k najvýznamnejším sochárom v Uhorsku. Súsošie vysoké 6,65 metra bolo vytesané z najkvalitnejšieho bieleho mramoru z Carrary a jeho podstavec zo sivej rakúskej žuly mal výšku 4,35 metra. Súsošie bolo ponímané zároveň ako korunovačný pamätník a malo odkazovať na bývalý korunovačný pahorok, ktorý stál na tomto mieste do roku 1870. Monument znázorňoval mladú panovníčku na koni v sprievode dvoch uhorských šľachticov. Výjav odkazoval na udalosť z roku 1741, kedy uhorská šľachta podporila v Bratislave mladú nástupkyňu na uhorský trón výkrikmi „vitam et sanguinem (život a krv)“ v boji proti zahraničným nepriateľom, ktorý neuznali jej nástupníctvo na základe pragmatickej sankcie. V bojoch o habsburské dedičstvo bojovali proti Prusom a Bavorom v husárskych jednotkách tisíce zemanov z ktorých mnohí boli z územia Slovenska a slovenského pôvodu. (obr. 1)

Súsošie sa stalo najvýznamnejšou bratislavskou sochou, akousi ikonou mesta, ktorá sa objavovala na desiatkach pohľadníc a historických fotografiách. Aj po vzniku Československej republiky ostala na svojom mieste a objavovala sa aj na pohľadniciach adresovaných českým a slovenským adresátom. (obr. 2)

Obr. 2: Pohľadnica s motívom súsošia Márie Terézie z obdobia prvej ČSR

V roku 1921 však prišlo k snahe o obnovenie monarchie v Uhorsku príchodom posledného cisára Karola I. Habsburga do Budapešti. Deň po čiastočnej mobilizácii československých vojsk vtedajší obyvatelia Bratislavy, ktorý boli za česko-slovenskú orientáciu a predovšetkým prítomní československí legionári a sokoli prevažne českého pôvodu vtedy prejavili svoje odhodlanie brániť mladú republiku práve spontánnym rozbitím súsošia Márie Terézie ako symbolu Habsburgovcov. Až do súčasnosti existujú Bratislavčania, ktorí si spomínajú, ako ich rodinní príslušníci či známi, ktorí boli pri búraní tejto krásnej sochy plakali. (obr. 3)

Obr. 3: Zničenie sochy legionármi v roku 1921
Aj keď na námestí sa v priebehu času vystriedali sochy Štefánika a Štúrovcov a námestie niekoľkokrát zmenilo svoje meno, Bratislavčania na pôvodný pamätník nezabudli. Nápady na jeho obnovu sa objavili čoskoro po páde totalitného režimu. Počas úradovania primátora Jozefa Moravčíka sa vážne uvažovalo o obnovení korunovačného pamätníka, avšak projekt sa nerealizoval kvôli nedostatku financií.

V súčasnosti sa tejto myšlienky ujal Bratislavský okrášľovací spolok, ktorý nadväzuje na činnosť pôvodného rovnomenného spolku z roku 1868. Po viac ako roku práce na tomto projekte predstavil verejnosti tretinový čiastočný model Márie Terézie na koni, ktorý vytvorila slovenská profesionálna sochárka Martina Zimanová. (obr. 4)

Bratislavský okrášľovací spolok rozvinul spoločenskú diskusiu v otázke návratu tohto monumentu do Bratislavy. V priebehu mesiaca vyzbieral viac ako 5000 podpisov za petíciu na obnovenie pôvodného charakteru dnešného námestia Ľ. Štúra, teda osadenie kópie súsošia Márie Terézie, vytvorenie parčíka v jej okolí a premenovanie námestia na Korunovačné.

Obr. 4: Tretinový čiastočný model sochy Márie Terézie na Vajanského nábreží

Súsošie Štúrovcov, ktorých spolok považuje za našich najvýznamnejších národných dejateľov chce čo najdôstojnejšie premiestniť na miesto, ktoré by zodpovedalo ich významu a zároveň by slohovo ladilo s týmto moderným dielom sochára Tibora Bártfaya z roku 1973. (obr. 5)

Ako najvhodnejšie pripadá do úvahy premiestnenie súsošia Štúrovcov na čestné miesto dnešné Námestie slobody, pred Úrad vlády SR. Tu by po doplnení vlajkami, prípadne textovými tabuľami a nasvietení, mohlo tvoriť skutočne národný pamätník so zhromaždovacou funkciou. Okrem toho sa štúrovci viažu k tomuto priestoru aj historicky, keďže tu v roku 1849 boli s vojenskými poctami slávnostne rozpustení slovenskí hurbanovskí dobrovoľníci, na čo upozorňuje aj tabuľa na budove Úradu vlády. S týmto riešením navyše súhlasil aj autor, akademický sochár Tibor Bártfay.

Obr. 5: Súsošie Štúrovcov od Tibora Bártfaya z roku 1973

K projektu sa vyjadril pán Ivo Štassel z Mestského úradu na ochranu pamiatok nasledovne: „Vážim si snahy Vášho spolku a jeho zámer, obnoviť hodnotné sochárske dielo Jána Fadrusza v pôvodnom rozsahu a na pôvodnom mieste a tým pripomenúť dlhoročnú tradíciu Bratislavy ako korunovačného mesta. Na druhej strane celý tento proces bude potrebovať citlivý prístup, širokú odbornú a verejnú diskusiu a schvaľovací proces v mestskom zastupiteľstve.“

Bratislavský okrášľovací spolok financuje projekt obnovy súsošia Márie Terézie a presunu súsošia Štúrovcov na Námestie slobody z verejnej zbierky, príspevkov svojich členov a sponzorov.

Kontakt:
Bratislavský okrášľovací spolok
Zelená 6, 811 01 Bratislava
Mobil: +421-911 210 138
macuha@bos-bratislava.sk
www.bos-bratislava.sk

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (178)

Strana: 1, 2, všetky
 • Pekova Katarina, ZCSO, Petofiho 3, 82106 Bratislava
 • Trepáčová Dagmar, dôchodkyňa, Karloveská 29, 84104 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Burišová Eva, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Báleková Martina, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Báleková Martina, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bálek Michal, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oross Alexander , Manažér , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Timotej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dufala Maroš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siváček Matúš , Lekár , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Ján, Zdravotnik, Jilemnického 33, 97404 Banská Bystrica
 • Polonec Tomáš Pius Roland, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Martin , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veverka Marian, PTZ -Riadenie kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ochaba Jozef, Energetika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schneider Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudcovský Branislav , Vedecko-výskumný zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostrecova Sylvia, Zubny lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňák Matej , - , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schimpl Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žalský Zdeněk , Jednatel , Poděbradská 575, 19800 Praha
 • Markova Elvira, Kadernicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potočňák Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takács Tommy , dôchodca, Surbrunnsg 10 lhg1202, SE-114 27 Stockholm
 • Drabova Jana, Mám, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Róth Boris, Pracovník v potravinarstve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brádňanský Lukáš, Security, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jackova Maria, Lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakab Adam, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriaš Dominik, Rímskokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varchola Tomáš, Lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Jaroslava, dôchodkyňa , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Miriam, chyžná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Richard, referent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuka Martin , právnik , Moskovská 27 , 81108 Bratislava
 • Klipp Anton, Dipl.-Ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marček Tereza , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leffler Jozef,Ing., ekonóm, , Rimavská Sobota
 • Petreková Ing.arch. Jana, Urbanistka, Hrabovská 9, 03401 Ružomberok
 • Habdák Ján, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herzán PhDr. Martin, Spisovatel, historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baloc Mgr. Stanislav, evanjelický farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Albert Ján, ING,strojar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujna Viliam, vydavateľ, Velehradská 30, 821 08 Bratislava
 • ZRRveaQLw POHCiwXGTxBYaJ, ghkCvclIJzqNpm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baník Mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledényi Ladislav, dôchodca, Mládežnícka 4, 97404 Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Péterova Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tibor Péter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuzana Sepesiova , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zápražná Ema, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pisca Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fecko Filip, IT - specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klačanský Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nürnberger Walter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolejak Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolejak Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Anton , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterova Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • VEDLICH Joseph Franciscus, Duchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubiček Zlatica, sprievodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vogel Walter, důcodce-stav.tech., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števčík Radoslav, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grezdo Radovan, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Královičová Miriam , sociálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vnukova Jana, magistra farmacie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč Ján, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duray Miklós, geolog, Horská 2, , 831 02 Bratislava
 • Gernic Ľudovít, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SIMON KLENOVICS Kristína, lekár-výskumník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • šimko juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hali lili, kiki, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlik Ján, vysokoškolský študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferančík Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darázs Philip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanka Martin, , Bratislava
 • Janoško Pavol, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schultz Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JOBBIK JOBBIK, JOBBIK, JOBBIK, JOBBIK JOBBIK
 • Podmaková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovsky Tomas, Finance, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vetrík Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grebeči Juraj, SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jellinek Michal, Fotograf, , Bratislava
 • Kosmály Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klobucnik Miroslav, historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvetoslava Hučková, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Irena , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobias Stefan, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ottisova Dagmar, v domacnosti, Nam.hraniciarov 4/B, 85103 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kalman Peter, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hučko Oliver, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táborský Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosnár, Ing. Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oswald Miloslav, dirigent, , Bratislava
 • Zlatoš Vladimír, súkromný sektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacik Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobis Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrova Kernova Jarmila, na rodicovskej dov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paholík Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrobáková Margita, , Bratislava
 • Kuchtová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruman Maroš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhradský Zdenko, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Soňa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mráz Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimovičová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kállayová Zdenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimovič Simon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimovič Michal , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kállayová-Šomošiová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kállay Martin , fotograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kállayová Kristina , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kajanek Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Líška Miroslav, IT Architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Račko Tomáš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinko Peter, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Delikát Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkac Patrik, bankar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamec Richard, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkacova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanco Peter, IT specialist, , Bratislava


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting