Nesúhlas s policajným zákrokom

My, signatári petície, sme občania tohto štátu, ako aj „občania“ siete internet. Vyjadrujeme svoj nesúhlas s postupom polície v prípade zhabania desiatich serverov spoločnosti Websupport v rámci vyšetrovania útoku na servery Národného bezpečnostného úradu SR. Polícia bezohľadne porušila vlastnícke práva niekoľko tisíc nevinných klientov, a to bez ospravedlnenia a riadneho vysvetlenia. Zásah polície spôsobil dotknutým klientom nemalé komplikácie a škody na dobrom mene a na majetku.

S takouto formou zásahu vyjadrujeme nesúhlas, či už preto, že sme boli sami poškodení, alebo preto, lebo sa obávame, že naše práva môžu byť poškodené pri ďalšej neodborne vedenej policajnej akcii. Polícia pri vedení vyšetrovania musí rešpektovať fakt, že jeden technický prostriedok môžu využívať tisíce ľudí a že jeho znefunkčnenie len z dôvodu neznalosti citlivejšieho postupu získania potrebných údajov vedie k zbytočnému zásahu do života nezainteresovaných ľudí.

Táto petícia v žiadnom prípade nie je podporou zneužívania informačných technológií na konanie nelegálnej činnosti a jej cieľom nie je ani znevažovanie práce Policajného zboru.

Touto petíciou žiadame:

V Bratislave dňa 28.6.2007

Petícia sa riadi Zákonom o petičnom práve č. 85/1990 Zb.

Autorom petície je Samuel Trnka (1980) a za jej obsah preberá plnú zodpovednosť. Súhlas s obsahom výzvy môže vyjadriť bez obmedzenia každý, kto sa s ním stotožňuje.

Petícia je ukončená.


Platon webhosting