Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Bigotný Kresťan, Bývalý komunistický papaláš, Cesta hlúposti 43, 987 65 Veľký Zapadákov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hnatova Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ntMXfQzBcaYdxIQQLbj CUBWrFCB, pNrGDaTOQHAyJg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • UkWTBVjCfhxBt uWNqLwCwtEDeNLOubSS, exmAFZVICqjybHQq, signatár si neželá zverejniť adresu
 • AZpthyJSyHybA PTViQRPyuY, BDJDoqvhjXJPE, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • aCGbgpwpIwahEahIwEg QVuuZEXXvF, oLBCeJuuIAbIjG, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PdwUCtZhmcwQIogch GGlfPBzn, LUFANcXuYQ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dOVHmocObiBUSSe tQsrRCNhecca, USavkbHFTOgqfSrWfE, signatár si neželá zverejniť adresu
 • NUlEMuIn AajACZGMQhee, SXxyGXhFJaJQvOLfXKM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vZILMTRceAmcoB VsIHqxlSyw, CygGzBBdSRjsgkBHmKj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • yfKBXVOoONMrqnsGnLZ riMrChHhwsiIPtoBJY, lpQOSwzisuTM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • oDRkfwMnykbSZTzHkd LxhjBDEOIdx, cYUXjzpiniL, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cMRLfDxqrHTSKGVIu GtwkhdPVTiZlKRRLTHt, iRtLNZmUGTFtWq, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutorová Helena, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • EVA EVA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PANDIOVá EVA, URADNIčKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ioHnzIayqH LjJBRueBOdZTidn, PpROJAHdDv, signatár si neželá zverejniť adresu
 • uyvMTwRLZexKroKUmH ztUEvqFcmJWRcckR, RgEyhZoTChKLx, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ihiETjVDdm YKThigQWir, DccPkxpzjHxCPQjL, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JIVPlYYncFfxGr CRuJNLOEbpAagWD, btyWzhbD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hhixAldyHGxUtg tCgJVVWMlbTempoTWw, ahcjnGuzCOgYXcvP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dUOuuONI rgtHSPVYmP, RMvwhEwPvM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ghmZgnSifBgMg OMBNVidOMt, NjIkQsfahtq, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SjiccCoDhf THxvCUcSxvs, dZgDdKOyGKBOrn, signatár si neželá zverejniť adresu
 • WsbDSuhsaGDs dwjzmMlPlH, tyGKHoEenOpezQvPno, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sYTYZcOnUd jkkaLwuWvdwMSDfUW, MOiBwFxoOso, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kevbQlEaTl JDAPhceGfQdiyYX, XDBuMWdxq, signatár si neželá zverejniť adresu
 • AgQgFDCk UdVUHskUVUbwIJQd, JYmWMZnRWeOwj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • AcljDqxXAysZtreF LRvEZkafNhDsxLpjK, hsVmpppRVMJPQlKo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondra Pavol, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blasko Frantisek , zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeliga Milan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltes Roland, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • EatqxICw QfHNpfFJmodAjinq, fpaWIWmdfVhRxy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pažitný Andrej, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veľasová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamanová Anastazia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčiak Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčiak Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčiak Peter, dôchodca, k Medokýšu 915/21, 03484 Liptovské Sliače
 • Mačugová Marta, študentka PBF, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajmerova olga, na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drahošová Lubica, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drahoš Andrej, zásobovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pauliny Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaládyová Alžbeta , operátorka vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanová Martina, čašníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machovec Marián , vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanová Monika, asistent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaládyová Miriama, asistent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jeck Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Antalová Marta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuštorová Viera, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Iskra Ivan, strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Michal, strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Anna , kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Miroslav, montážny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havašová Anna , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havaš Martin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonda Erik, strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondová Zuzana, project manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belko Marek, Živnostník, Kátov 122, 90849 Kátov
 • Laky Ľudovít , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenská Jozefína, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danko Marek, Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maceková Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lužák Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guckova Andrea, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gabrielová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrik Milan, ..., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašinská Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lošonská Eva, operátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čudrnáková Jana, na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štoffová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomšíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornová Renata , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darášová Ľubica, učiteľka, Školská 3, 90031 Stupava
 • Darášová Martina, Školská 3, 90031 Stupava
 • Bella Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fürstenzeller Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fürstenzellerová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočanová Adriána, tútor/poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Musil Ladislav, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbková Kamila, hypotekárny špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuleková Tatiana, J. Nižnanského 49, 919 27 Brestovany
 • Sládeková Martina, kouč, Zalázne 56, 91904 Smolenice
 • Kubikova Maria, Inval.dochodca, Hlavna 124, 90603 Smrdaky
 • Beseniova Renata, Pekarka, Hlavna 124, 90603 Smrdaky
 • Miko, Ing. Ondrej, dispečer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milatová Jana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braunova Oľga, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braun Peter, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stiffelová Antónia PaedDr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valach Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motýlová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slámková Jana , Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Martina, vedúca predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselková Zlata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ćechova Katarína , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čech František, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čech František, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Marita , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Erika, priehradkový zamestnanec , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trandžíková Simona, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulíková RNDr. Daniela, Rastislavova, 921 01 Piešťany
 • Chovancová Denisa, predavačka, Bottova 1167/2, 90501 Senica
 • Prísečanová Juraj , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodál Martin , policajt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slaninka Tomáš, procesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Eva , kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prísečanová Jana, čašníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Pavlína, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Lýdia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Alojz, zásobovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Alojz, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Margita, zdavotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukačovičová Ján, zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukačovičová Alžbeta, záhradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žofčík Peter, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žofčíková Zuzana, pracovníčka pekárne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duban Alojz, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubanová Brigita , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grajciarová Jozef, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arvayová Margita, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grajciarová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duban Henrich , pracovník čerpacej stanice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubanová Katarína, zastup vedenia predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barok Robert, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baroková Ivana, servírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrnčířová Janka, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kschillová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kschill René , hasič, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting