Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Špánik Patrik, Bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chabadová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hóz Adam, kníhkupec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčan Martin, zamestnanec obchodneho domu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • S?ahničan Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasík Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazán Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herman Ladislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabó Ondrej, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rafajdusová Mária, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnák ml. Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bolyós Otto, študent, Janka Alexyho 37, 984 03 Lučenec
 • franek peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhaniak Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štillová Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babiak Milan, Softwarovy inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kamlárová Katarína, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlov Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šesták Sergej, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kizek Svorad, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bician Pavel, lekár, Kyjevske namestie 9, 97404 Banska Bystrica
 • Kmec Pavol, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DORKO Jozef, profesionálny vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrašková Ivana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobný Juraj, dramaturg, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grega Ľubomír Ľubomír , k?az, Nižný Slavkov, 082 75 Nižný Slavkov
 • Grega Ľubomír, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holá Klára, projektová manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterková Mariana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leška Juraj, správca PC, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalik Marian, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miloš Krajči, Technik, M.Rázusa 22, 96003 Zvolen
 • Fidrová Mária, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fider Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Peter, Elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čiešková Kamila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • simova adriana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šoltésová Katarína, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Terezia, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boritášová Jozefína, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maniaková Pavlína, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briššova Helena, prevadzkovy pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weiselová So?a, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Martin, programátor-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farbová Valeria, tech.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paľuch Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondelová Mária, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nežníková Ivana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galovičová Ľubica, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažítková Anežka, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrek Peter, katolícky k?az, Hviezdoslavova 27, 059 01 Spišská Belá
 • Bečka Emil , soc.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejníková Katarína, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišková Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hor?akova Monika, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zolak Anna, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubačová Petra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strišovská Jana , robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavačová Anna , SZČO, Zakarpatská 20, 048 01 Rož?ava
 • Brod?anský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromkovic Ladislav, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domoráková Petra, učiteľka pre 1. stupe? ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farkaš Samuel, projektant vodohospodárskych stavieb, Ždiarska, 04001 Košice
 • Škulka Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sykorová Anna, administratívny prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocurková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mordel Stefan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrej Dalibor, k?az, M.R.Štefánika, 07501 Trebišov
 • Nečasová Magdaléna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radáčiová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáč Jozef, konateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polacká Oľga, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáškyová Jana , IT manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Ľubica, Administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivancová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dušan Jurík, Admistratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • heske jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružanský Pavol, senior, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitar Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durec Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranko Ing Ladislav, rehoľný k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veber Marcel, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palovič Rastislav , profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harčár Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balek Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurkovský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hre?o Rudolf, diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbončáková Lýdia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fandel Vladimír, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajcakova Maria, krajcirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Janka, novinárka, č.443, 95841 Veľké Uherce
 • Šagátová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JAvorova Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paločko Štefan, učiteľ vo výslužbe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubovcová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SUHAJOVA JARMILA , OSTROVATELKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potočárová Elena, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mášik Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kišidayová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOJNOKOVA Otilia , opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Slavka, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GAALOVA JOHANA, V ZDRAVOTNICTVE, BRATISLAVSKA 50, 900 44 TOMASOV
 • Bílková Daniela, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sluková Mária , administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Géci Eugen, živnostník - IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macháč Jozef, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartko Ĺuboš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čuhranova Marta, Palárikova 7, 040 01 Košice
 • Lengyelová Anna, zdravotná sestra - učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brtanova Eva , dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrobová Anna, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morávek Lubo, elektronik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morávková Darinka Zdenka, Sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutirová Alžbeta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jansto miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáčová Iveta, K?azovického 6, 976 55 Ľubietová
 • Berešíková Jarmila, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Emília, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanec Ladislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florkova Veronika, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • * B O R I T ? Š * * Martin *, * manažér *, * Dénešova 4 *, * 040 23 * * K o š i c e *
 • Novak Metod, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosťová Anna, bankový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klanduchova Hrebikova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolláriková Ľudmila, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mullerova eva, inv.dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lučanská Olga, kuchárka - dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlubinova Oľga, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting