Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Siklenková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švába Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačiková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačik Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačik Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačik Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?o Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka ml. Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valkovičová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valkovič Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valkovičová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holub Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovský Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belica Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belica Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minár Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minár Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozdíková Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozdík Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GažI Marcel, Predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • longovic marcel , szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KRALOVIC MARTIN, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KRALOVICOVA LENKA, PREDAVACKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šabova Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecadny Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pecadna anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šírová Lucia, predavačka, Duklianska 2, 95301 Zlaté Moravce
 • Kováčova Magda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Bartolomej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chren Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenova Jana, momentalne materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo Erik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géci Jozef, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géciova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skladan Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčiansky Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašikova Denisa, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesarošová Daniela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašikova Annka, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Martina, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vovtelova Ludmila, živnosnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencová Lívia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zaťko Miroslav, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťko Ján, Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Eva , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťko Ján, Technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magatova Albina , dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magatova Albina , dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maqatova Miriam, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šabo Patrik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pružinský František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinská Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Visnyeiová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázová Valika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laurov Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurová Rozália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martincová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinec Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Helenin Ing. Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heleninová Mgr. Erika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimala Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimalová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo ml. František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Hedviga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinka Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurov Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurov Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurov Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurová Eva, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin Gregor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Emília , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimovičová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rutkay Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malá Vlasta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kelemen Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kelemenová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čepčeková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľovič Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľovičová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klučiar Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klučiarová Adela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpalová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpala Gejza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búryová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búryová Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búryová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komár Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzlíková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzlíková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzlíková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimovič Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • homolova jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rajtarova magdalena , opatrovatelka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Slavomira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • M. Anna , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krch?avý Patrik, pilčík, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovsky Pavol, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rendek luboš, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytka Oto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytková Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytková ml. Eva, fakturant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajac Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Stanislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková Tatiana , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Burgar Juraj, maser, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burgarova Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalik Jozef, Invalidny dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalikova Rozalia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpalova Eva, MD, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting