Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Kaššová Jana, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kručková Anna, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pondela Pavel, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hor?áková Veronika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hor?ák Marek, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šarmír Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antekova Jarmila, predsavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turcanova Maria, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralova Simona, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vidova eva, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pondelova dana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornakova Frantiska, Federatov 6, 08001 Presov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valčuhová Marta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štetinová Jarmila, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madzinová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kvetanová mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamarová Natália, manager prevadzky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baresova Helga, Kniharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suvada Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suvadova Helena, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forrai Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forraiová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forraiová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrončová Žofia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubičárová Jana, Sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Šimon, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šunderlíková Gabriela, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korcula Jano, potapac, Rolna 5, 94901 Nitra
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pantik Julo, pisar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurík Tomáš, , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gábrišová Magdaléna, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišš Július, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Panáková Melánia, predávačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urminská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošková Zuzana, predávačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Zina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankura Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Zdenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pollák Marek, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláková Klára, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejník Vladimír , stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejníková Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chocholáček Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabo Marek, asistent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošovič Marek, stavebníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • usalova lubomira, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • usalova maria, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurikova Jana, menežér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezakova Dasa, Recepcna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Florián Štefan, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nogellova Zuzana, vyskumny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sikorjaková Katarína, Pokladníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dinušová Jana, kvetinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ridillová Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hunková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vyhnalik Martin, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tothová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • putecova andrea, projektovy manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdolenová Katarína, kontrolórka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučminová Eva, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Mária, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborová Mária, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ridilla Andrej, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toth Róbert, študent informatiky, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrčková Lucia, Studentka PRIF UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Lucia, študentka PRIF UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Birčáková Žaneta, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pelikánová Irena, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Školeková Svetlana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gábor Peter, študent FEI STU BA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hotová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabor Martin, VS student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabor Tomas, application technical support engineer for SAP system, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GABRIšOVá žANETA, vw, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrisova Zuzana, asistent predaja-momentalne materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocun František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fenčák Peter, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fenčáková Svetlana, materská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurinčíková Radka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lenčéš gabriel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Behul Roman, informačné technológie, Smolenická 12, 851 05 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košťálová Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťálová Mária, živnostník, Mieru 680/8, 922 02 Vrbové
 • Kaclíková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaclíková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smiešková Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavka Ján, dôchodca, Bernolákova 35, 909 01 Skalica
 • Pavková Jana, dôchodky?a, Bernolákova 35, 909 01 Skalica
 • repčáková alexandra, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopuch Maros, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greguskova Radka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maskaľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Satko Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuka Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ochaba Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vozár Karol, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterova Marie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • žILINčANOVá IVANA, PREDAVAčKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrocková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chapčák Dušan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kučerová Magdaléna, environmentalista, Tománková 2, 841 05 Bratislava
 • Kostolaniová Jana, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raškovičová štefánia, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapitančík František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting