Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babkovičová Dominika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babkovič Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kellnerova Frederika, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muráni Ján, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murániová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencová Silvia, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šovčík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šovčíková Ružena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačik Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačikova Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Simonova Janka , predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drahovsky Lubos , SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godor Anton, Murár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antek Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godorová Emília, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anteková Henrieta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anteková Karin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krnacova emilia , nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Emília, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáč Radoslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušínová Dominika, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušínová Gabriela, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutorová Anna , dochodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutorová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maká? Ján, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maká?ovová Terezia, dochodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutorova Helena, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutor Karol , udržbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vida Peter , mechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Śutka Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tausova luciu, prevadskarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HOLOTA PAVOL , ZASTUPCA VEDUCEJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pondela pavel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dominik Herda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anna Benčeková, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benček Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošík Jožko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošíkova Hela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anna Klikáčová, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Františka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klikáč Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klikáč Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klikáčová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klikáčová Františka, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečka Blažej, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečkova Jana , nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovská Zdena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovský Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malý Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malá Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusá Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mena Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žikavská Iveta, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nalevanko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nalevanková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žikavská Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žikavská Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškov Ján , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišková Olga , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškov Marián , skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč František, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejov Igor, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejová Paulína, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Peter, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejová Helena, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švihlíková Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švihlíková Lubica , Kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenka Jozef, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenková Zuzana, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Anna, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • poliak kamil , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krchová Paulína, na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtar Marek, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtarová Magdaléna, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtarová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bužiková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bužiková Irenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulik Juraj , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guliková Paulina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kériová Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kéri Tomáš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kériová Juliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kéri st. Vladinír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BAKOVA JARMILA, ZAHRADNICKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kéri Vladimír, Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kériová Oľga, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasprová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haspra Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovická Emília, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovický Dušan, zámočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovická Maria, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Byrtusova Zlatica, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Byrtusova Zlatica, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabajova Maria, dochodkina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rebrova Adela, ekonomka, Zilina Hliny, 01001 Zilina
 • Kovacikova Zaneta , zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sololovska Ivana, asistent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenakova Milada , ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacikova Maria, Predavacka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bočejova Anna, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bočej Kajko, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bočej Karol, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Petra, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškov Marcel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejova Tatiana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sečníková Maria, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bukovinska Maria, reh.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fulmek milan , živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fulmekova denisa , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • manakova janka , upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bahulova maria, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fulmekova viera , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pilník Miroslav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilníková Miroslava, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Panaková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Panaková Alena, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Panaková Alena, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KKyjakova Helena , prev.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemiaková Katarina, predavačka, Baničova15, 01015 Zilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtek Jaroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vreckova Zuzana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Leško Marek, ekolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucerakova Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Anna , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šošková Martina, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatiarová Jaroslava, OSZč, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting