Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mosná Marcela, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenisova Margita, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ERSEPKA MIROSLAV , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibirova ZUZANA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibira Michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibirova Frantiska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • masikova LUDOVIT , signatár si neželá zverejniť adresu
 • masikova lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • galik milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • masikova peter, hlavna, 95123 lovce
 • masikova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jenis michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • jenis lubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nozdrovický Filip, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasarda Tomáš, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • klikacova helena, inv dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sebestyenova Nadka, SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajchová Lenka, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JENIS Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpala Marek, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpalova LENKA, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JENIS LUBOS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SUSTAKOVA TEREZIA , signatár si neželá zverejniť adresu
 • JENISOVA MARIA , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpala Vladimir , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpalova Anna, robotnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpalova Anna, robotnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hubačová ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hubačová dana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • rajnohová helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šťevo miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dudášová mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dudášová valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dudáš marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eliášová eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eliáš marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eliáš karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubala Romanko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubajová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubaj František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbová Erika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Penzeš Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinová Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homola Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďatková Helena , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábry Antón, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Marie, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilcová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilcová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilc Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrebíčková Martina, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stropnická Dana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábel Valentín, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurovič Peter, murár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurovičová Marta, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurovič Dušan, murár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábel Milan, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábelová Mária, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurovič Marián, majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurovičová Katarina, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jungová Anna, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocka Helena, operátor príjmu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bajmastrová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajmastrová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kršáková Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršáková Veronika, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršák Michal , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanyo Imrich, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanyo Imrich, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin Marek , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin Michal , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šalátová Helena, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinová Paulína, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragas Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršaková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Jarmila, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragas Rudolf, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragasová Helena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinova Maria, konatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinova Michaela, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duriacova Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duriac Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duriacova Dana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benček Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuranová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakytová Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakyta Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šinková Andrea , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinka Zoltán, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinka Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy František , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacziková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laczika Štefan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlodička Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlodičková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacziková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laczika Zoltán, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ditteová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pánik Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pániková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovský Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovská Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutorova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Číková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Me?hertová Alena, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanovič Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanovičová Michal , signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting