Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Strečka Emil, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korytar Milan, VPP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korytarova Helena, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvat Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvatova Maria , dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belianska Lucia , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančovičová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutorova Lubica, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupáková Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupák Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupáková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupák Tomáš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupák ml. Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupák Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupec Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesko Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mária Mesková, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valach Július, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištoková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištoková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištok Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godavcová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godavcová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godavec ml. Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godavec Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunkelová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunkel Vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosenberg Július, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chren Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmýkalová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasil Albert , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasilova Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kukučka Ludovit , dochdca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gafrikova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Longaj Marek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvojníková Radka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mozolová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hagara marian, obchodny riaditel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halanda Pavel, sústružník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halandová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebe?ová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halanda Ivan, nástrojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielik Dušan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Barbora, vedúca sestra COS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Zuzana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Lenka, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrecková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mason Lenka, sekretarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • jurik stefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Zuzana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jurikova maria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • ondrejmiska miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • ondrejmiskova jana, predavacka, sportova 410, 95185 skycov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Iliasova Iveta, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniaková Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitkova Jana, Kaderníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komarova Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľová Tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furka Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorčeková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurišová Andrea, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kralik Matej , Robotnik, Hostie 89, 95194 Zlate Morvce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kostur Šimon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubnický David, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozíková Barbora, študenst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Daniel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bako Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotríková Bibiána, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tíž?ovský Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • valjentová kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorčeková Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haspra Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasprova Karin, kadernícka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dadíková Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobota Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličný Michal , čašník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červená Beata, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Výškrabka Ján , Automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekár Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Výškrabka Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláková Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belák Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláková Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Emil st., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gezun Viliam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvíčela Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachan Tomáš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Adrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kériová Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ač Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ač Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ač Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ačová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Jozef ml., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Marta ml., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Rozália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávid Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bodova riana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halász Dávid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicanová Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borčinová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Peter ml., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčinová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kalfasová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalfasová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting