Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Čop Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dobošová štefánia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Praščáková eva, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gímešová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuševský Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mária, asistentka, Uhliská 2, 831 07 Bratislava
 • Klačko ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Martin, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgaš František , geograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecenková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecenková Marzena, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecenko Daniel, žiak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecenko Jozef, technik, Sedliská 265, 09409 Sedliská
 • Vadiková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pražiak Viliam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecenko Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gráfová Janette, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostolaniova Petra, v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gubricová terézia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gubricova veronika , žiačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gubrica stefan, štátny zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • gubricová milota, nezamestnanaá, kotla, 94133 Nové Zámky
 • Majdová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurucová Eva, pomocný zdr.personál, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Legatova Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repa Martin, CNC frézar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baroková Anna, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jánošíková Ľudmila, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otčenášová Śarlota, kultúrny zriadenec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrý Marian , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vacekova Viktoria , zdravotná sestra, Čajkovského 4 , 036 08 Martin 8
 • Hlatká Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvengrošová Martina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sisková Martina, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Genská Miriam, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púček Jozef , Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafárová Ľubica, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejková Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Julius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gašparíková Jana, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikovíny Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jopková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gabriš Ľudovít, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hotovy Juraj, doktorand, Pifflova 6, 85101 Bratislava
 • SERVICK? ANNA, SL:UMELEC, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgacová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sebí?ová Elena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gieciová, Ing. Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranova Otilia, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simalcikova Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strnisko Marián, nezamestnaný, Martáka 33/12, 036 08 Martin
 • Hospodár Michal, k?az-pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák jaroslav, udržbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Gabriela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hercegová Dana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorovská Eliška Karina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorovská Edita, kožušníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorovská Julianna, Dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorovský Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Libuša, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlic Peter , ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlicová Dana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milaniak Jozef, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimková Anna, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielešová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Izakovičová Iveta, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • semankova maria, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Viera , referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Renáta , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordáčová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergerová Veronika, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gablechová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulova Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Veronika, špeciálna pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchtova Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovarovič Ivan, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovarovičová Renáta, IŽD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kučavíková Elena, súkr. podn, Kilianova 137, 01401 bytča
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vereš Ján, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pis Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáková Martina, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavík Vladimír, diakon, Banská 28, 976 32 Badín
 • jócsiková hedviga, vedúca šj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tesák Ivan, IT Specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baková Jaroslava, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvantová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihál Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?ová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočanová Alica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olexová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajci Tibor, IT specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fureková Tatiana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitný Andrej, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rus?ák Andrej, predčastný dôchodca, ul.Zimná č.35, 05901 Spišská Belá
 • KOLLAROVA LUCIA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K?ažek Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Jozef, skladnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strapko Radoslav, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasik Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karcagi Andrej, katolícky k, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • gavalierova anna, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pintér Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing.Šimanský Dušan, št. úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimanská, Mgr. Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašo František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedláček Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Šefan, Stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tines Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovcová Anna, učiteľkka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťovčíková Veronika, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slany Peter, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivosudská Mária, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drábiková Lucia, PR manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrochova katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • segešová mária, právne poradenstvo pre drogovo závislých, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zárecká Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuziak Marián, Kníhkupec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čišecká Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakóczyová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chabadová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valko Jozef, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting