Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stehlík Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedorková Valéria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocaková Marcela, administ.pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franeková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grainda Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotuľová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciutti Mária , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ratica Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vicenová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Miroslav, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šturek Martin, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Toth Matus, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podolinská Viera, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščák Miroslav , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošková Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorenc Peter, salezián k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Agafonová Maja, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janečková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sláviková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurčišinová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaskova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Mary, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valovčin Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gra?áková Denisa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernard Filip, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegeduš Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mária Kršiaková, podporný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leskova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forrai Ľudovít, Fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borecka Alzbeta, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečníková Alžbeta, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrochovská Jana, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holbík Ján, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martauzová Zuzana, ban.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrušovský Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bareková Katarína, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Jozef, výtvarníi, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odrobi?áková Mária, opstrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hackerova Silvia, matematicka, tc. na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rentkova Maria, ucitelka ZS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťalová Eva, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grizakova Janka, operatorka v autom. priemysle, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacalajová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žibeková Anna, Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tyrolová Veronika, vedúca , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivánová Eva, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Márkus Kristián, kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Oľga, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juri?áková Romana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jozefiakova Lenka, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáčová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boleková Anna, zdravotný laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarikova viera, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braun Marián, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzelová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Juliána, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valášková Eva , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pietraszekova Anna, veduca posty, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pietraszekova Karolina, casnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hurajtová Katarína , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dančová Gabriela, učitelka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bucová Anna, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalička Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Je?o Robert, nezamestnany id, meteorova 3, 04012 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bošácka Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščák Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dadejová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchar Peter, Knaz - katolicky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažová Mária, Opatrovateľka, Krivý Kút 348, 029 42 Bobrov
 • Kavecký Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrudkova Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricova Angela, Lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Branislav, Vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaličová Elena, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hlebová stanislava, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jancekova Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genšor Jaroslav, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubjak Milan, konateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • poliak peter, it specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juri?áková Antónia, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bendelova Maria, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Beata, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťál Stanislav, dobrovoľník, Južná 120/61, 922 02 Krakovany
 • Serafínová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pillárová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maškara Pavol, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dragun Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokoska Rastislav , inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šugereková Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťaťová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matisova Martina , specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisova Martina, specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hacker Marian, Customer Support, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kviatkova Veronika, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubinský Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černigová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanečáková Jana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurjaková Eliška, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybar Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorišinová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vajda Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bažalík Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plaštiak Michal, Analytik skladových zásob + SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurajdová Marianna, študent Vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavuková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrielová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milenky Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorčák Peter, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knutová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čigášová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sládeková Katarína, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusyniak Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmárová Daniela, pedagogička, klaviristka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting