Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Murcková Zuzana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Neupauer Marek, IT Vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchrová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Eštvan Erich, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Súkeníková Viera, pedagóg, Nábr. Hornádu, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Luteranová Jana, opatrovateľka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíchalová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lačný Peter, SZČO, Riečka 312, 974 01 Riečka
 • Takáč Stanislav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ganóczy Kamil, Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palfi Slavomír, gr. kat. k?az, Hlavná ulica 509/108, 094 15 Sečovská Polianka
 • Tutoky Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilatikova Daniela, nakupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beliskova Beata, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ľuba Maroš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandurová lucia , ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Peter , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocan Pavol , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demčák Jozef, študent, Davidov 210, 093 03 Vranov nad Topľou
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liška Pavol, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacalaj Vít, sochár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rigasová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priehodova Ludmila, architektka, Kalinciakova 17, 974 05 Banska Bystrica
 • Ľubová Marcela, Pedagóg, Lomná 27, 029 54 Lomná
 • Bíziková Zuzana, materská dovolenka, Baničova 3395/14, 010 15 Žilina
 • Bíziková Tatiana , predavačka, Baničova 3395, 010 15 Žilina
 • Bízik Pavol, Konateľ, Baničova 3395/14, 010 15 Žilina
 • Gabura Jozef, IT, Krátka 425, 02942 Bobrov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Da?o Rudolf, rímskokatolícky k?az, M.R. Štefánika, 94201 Šurany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ulíková Laššáková So?a, materská dovolenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehák Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bízik Ján, podnikateľ, Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
 • hornof petr, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vágner Alexander, projektant, Kremnická 1, 960 01 Zvolen
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Luba Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sálus Jozef, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čelko Michal, inval. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnukova Jana, magistra farmacie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bechný Ľubomír, živnostník, Bezručova 6, 01001 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boháčová Oľga, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troliga Jozef, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofirová Elena, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubajová Zuzana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roma?áková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slovíková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Veronika, nezamestnaná, 21, 02941 Klin
 • Šunderlíková Gabriela, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrožlíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Ján, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žofaj Zdenko, Živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Eva, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtaššáková Margita, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimurdiak Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetláková Mária, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lepko Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Štefan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huliak Peter, SZČO, Legionárska 21, 01001 Žilina
 • Mihálová Daniela, obchodný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šošková Božena, adminitratív. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Pavol, vedecky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minca Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gaľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gáborová Adriana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundrata Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veseková Martina, Osobná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mathia Stanislav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lonský Erich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolinská danka, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Faber Jan, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabrrova Anna, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kozlová Lívia, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ofčanský Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ofčanská Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmidová Slávka, učiteľka MŠ, Mlynská 6, 053 42 Krompachy
 • Čupka Ľudovít, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čupková Anna , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juskaničová Eva, lekárka, Na Lieskovčíku 10, 066 01 Humenné
 • Magda Martin, Elektro projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chabadova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaprál Jakub, umelec na voľnej nohe :), signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hmírová Jana, auditor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gutik Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valachová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrástová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chova?ák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hološová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavol Gajdoš, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jasovský Silvester, lekár, Humenská 3, 07101 Michalovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaššová Jana, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stanková Anna, recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malikova Hana , ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejovová Jarmila, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jelínková Andrea, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Passerini Enzo, Prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karas Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • piták augustin, policajt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlecová Anna, stavbarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Bohumila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Ján, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtaššáková Miriam, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polak, ml. Peter, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondáš Ľubomír, hútnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badura Štefan, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting