Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Tomaškovicová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipnická Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipnický Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šútorová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šútor Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?ová Dr.Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarka Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fúrková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabiková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosťovecká Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horková Zlatica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horka Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vida Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vida Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vida Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková So?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonka Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonka Šimon , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonka Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčanová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Anabela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havettová Františka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havetta Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Gejza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefčík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefčíková ml. Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefčíková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madudová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáhirová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benček Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčeková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špa?ur Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špa?ur Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špa?urová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašík Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašík Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kerešová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švec Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spankova Anna, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drgonova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drgo?a Julius, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • duriac peter, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • duriacova maria, uradnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • duriac,starsi jan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • duriacova julia, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • duriac jan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenik martin, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenik patrik , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenik andrej , stat.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenik dusan , stident, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenik dusan, vodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holota Peter, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenikova jarmila, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sperkova Maria, vychvavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferejová Júlia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďuriačová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriač Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriačová Adriána, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriač Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriač Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriač Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubík Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubíková Júlia, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin jozef, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korený Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korený Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korená Ľubomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenisová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemberyová Vincent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemberyová ml. Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemberyová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurinec Demeter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurincová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sulicová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horná Žofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horný Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horný Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo Martin , šťudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodoková Hedviga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodok Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo Cyril , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičienka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumecká Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo Kamil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubajová Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubajová Klaudia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumšala Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mladá Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mladá Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovský Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovský Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lisa Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovská Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dávid Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levasovská Mária, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levasovský Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maraček Marian, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maračeková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollar Roman , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosťovecká Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosťovecká Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprda Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?ovský štefan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?ovská Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Helena, operátor vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozef Vida, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levasovsky Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levasovska Alojzia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudryová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belica Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeregová Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Diazová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siklenková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting