Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

IP adresa 127.0.0.1 bola zablokovaná. Podpis nemôžete pridať až do odblokovania.

Zablokovanie je trvalé.

pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Zimovčák Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaššová Jana, Chemik - analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutarová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Sylvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Božena, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ralbovska Katarina , lekárnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Elena, predseda združenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurina Juraj, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bitnerová Lenka, pracovníčka na pošte, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vávrová Zuzana , administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčíková Kamila, pracovník sbs, L. Svobodu 2592/70, 05801 Poprad
 • Neupauerová Jaroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čujová Veronika, študnetka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Margita, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škamlová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prášilová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masárová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Martin, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klenotičová Anna, študent PhD., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulová Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámborská Gabriela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feher Richard, servisny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janotak Stefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonda Martin, prevádzkový riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marton Jakub, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajtlík Pavol, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plančárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokein Dusan, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novajovská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červe?anská Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Dasa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galanský Ivan, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priesolová Helena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Tatiana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurenda Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harabinova Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Milková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajtlíková Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivčík Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harajdová Marta, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malček Lubomír, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruman Ján, nakupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučmina František, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pšenák Pavol, dôchodca, Nábrežná 18, 940 75 Nové Zámky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kiškovská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grobár Lukáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanisko Lubomir, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • macková jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrvalová Mária, animátorka roka 2011, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Jana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žižáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaurová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedlák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Revický Blažej , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rybar Roman, p, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košťál Lukáš, predseda občianskeho združenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedličková Petra, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kristanová Ľuboslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rabada Marek, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hájasová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Figeĺ Peter, Staničná 322, 07662 Parchovany
 • Šarišský Patrik , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kavuľová Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juraši Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavuľová Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palaščáková Gabriela, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaščák Anton, vychovávateĺ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otruba Albin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • simorova monika, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ogurčáková Anna, kaderníčka, Krčméryho 8, 052 05 Spišská Nová Ves
 • Kočanová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbíková Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenghardt Bohuslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štrbik dan, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašová Silvia, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hochschornerová Beata, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuristová Františka, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maník Peter, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bene Tomas, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustínová Alena, Obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maník Ján , programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihočko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihockova Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerboc Martin, softvérový analytik, 3, 08233 Krížovany
 • Englártová Ľubica, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potomova Terézia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kasalova Valentina, st. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Alžbeta, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maníková Ján , programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maníková Janka, mamička na plný úväzok, ináč učiteľka Hv-Pg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jakub peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalíková Anna, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skočíková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petáková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundraciková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polkorábová Jana, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stupak Peter, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zruttová Blažena, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting